Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego

Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego (MUG) to nowoutworzona w 2018 r. ogólnouczelniana jednostka, której nadrzędnym celem jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie oraz udostępnienie przedmiotów związanych z historią i kulturą Uniwersytetu Gdańskiego oraz historią nauki.

Założenie MUG wpisuje się bezpośrednio w program obchodów 50-lecia istnienia największej na Pomorzu uczelni, jakim jest Uniwersytet Gdański. Powstał on w 1970 r. z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie  (WSE) oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (WSP), których początki sięgają lat 1945-1946.

W roku jubileuszowym (2020) zaplanowano otwarcie wystawy stałej MUG, która zlokalizowana będzie w Gdańsku w sercu Starego Miasta, w należącym do uczelni budynku przy ul. Bielańskiej 5.

Przyszła wystawa stała będzie składała się zasadniczo z dwóch części. Pierwsza poświęcona będzie historii i tradycji zarówno WSE oraz WSP, jak i samego Uniwersytetu Gdańskiego na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat. Obok artefaktów, ikonografii oraz materiałów audiowizualnych dotyczących genezy uczelni, jej władz, kadry i działalności naukowej czy wreszcie infrastruktury, będą poruszone także kwestie związane m. in. z kulturą studencką czy życiem codziennym akademików. Narracja o losach uczelni będzie przedstawiona w szerszym kontekście rozwoju życia politycznego, naukowego oraz akademickiego powojennej Polski.

Druga część wystawy – w założeniu obszerniejsza, a także o strukturze modułowej, która będzie podlegała ewolucji – będzie koncentrować się na zachowaniu i upowszechnieniu najnowszego dziedzictwa nauki (Recent Heritage of Science). Innymi słowy, MUG ma stać się strażnikiem pamięci nie tylko akademickiej (tj. o uczelniach, na podstawie których powstał Uniwersytet Gdański, oraz o nim samym), ale także swoistym (i siłą rzeczy interdyscyplinarnym) muzeum nauki, ze szczególnym uwzględnieniem badań i osiągnięć środowiska naukowego Uniwersytetu Gdańskiego.

Obok prac nad wystawą stałą, planuje się także przygotowanie tematycznych wystaw czasowych.

W dalszej perspektywie dodatkowe zadania, jakie wyznaczono MUG, będą koncentrowały się na trzech obszarach:

  • pracach dokumentacyjno-badawczych nad historią Uniwersytetu Gdańskiego (w tym i badań prowadzonych na uczelni) oraz jego poprzedniczek,
  • animacji i koordynacji (przy współpracy z innymi podmiotami) działań mających na celu upowszechnienie wiedzy o historii nauki w Gdańsku i Pomorzu Gdańskim (także przed 1945 r.),
  • promocji działań Uniwersytetu Gdańskiego (m.in. przez współorganizację promocji wydawnictw uczelnianych), wykorzystując doskonałą lokalizację w centrum Gdańska.

Pracami MUG kieruje dr Jan Daniluk, zawodowy historyk i absolwent Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 maja 2018 roku, 9:36