Umowa ramowa pomiędzy UG a Gdańskim Urzędem Pracy | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Umowa ramowa pomiędzy UG a Gdańskim Urzędem Pracy

Współpraca m.in. w zakresie organizacji staży dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego, koordynowania programów stażowych oferowanych i finansowanych przez Urząd Pracy dla osób bezrobotnych, organizacji szkoleń i rozwoju młodzieży oraz dorosłych związanych z uczelnią w ramach działalności Centrum Rozwoju Talentów – to główne obszary wspólnych działań Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Urzędu Pracy w ramach podpisanej umowy ramowej. 

Umowa została podpisana 4 czerwca 2018 na Uniwersytecie Gdańskim. Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego umowę podpisał JM Rektor UG prof. Jerzy Piotr Gwizdała, natomiast ze strony Gdańskiego Urzędu Pracy – Dyrektor Roland Budnik.

Główne cele współpracy:

  • organizacja staży przeznaczonych dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego, oferowanych i finansowanych przez Urząd Pracy na określonych warunkach
  • koordynowania programów stażowych oferowanych i finansowanych przez Urząd Pracy dla osób bezrobotnych w celu zdobycia doświadczenia zawodowego w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego
  • organizacja szkoleń przeznaczonych m.in. dla pracowników uniwersyteckich w ramach dostępnych konkursów/funduszy/ofert, których koordynacją i dofinansowaniem zajmuje się Urząd Pracy w szczególności w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  • rozwój młodzieży oraz dorosłych związanych z Uniwersytetem Gdańskim w ramach działalności Centrum Rozwoju Talentów, placówki rozpoznającej talenty i predyspozycje społeczeństwa
  • uczestnictwo społeczności uniwersyteckiej w programach koordynowanych przez Urząd Pracy
  • współpraca przy organizacji konferencji i innych form przekazywania wiedzy i doświadczeń niezbędnych dla rozwoju lokalnego społeczeństwa
  • wspólne projekty rozwojowe
  • opracowywanie analiz, ekspertyz i opinii na potrzeby Urzędu Pracy, w tym wydawaniu odpłatnych opinii na potrzeby prowadzonych prac.

 

umowa z gdańskim urzędem pracy 1umowa z gdańskim urzędem pracy 2
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 4 czerwca 2018 roku, 14:59