Wmurowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek Instytutu Informatyki UG | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek Instytutu Informatyki UG

Już 15 października odbędzie się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Nowy gmach Instytutu Informatyki UG będzie przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunku informatyka o profilu praktycznym. Inwestycja stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy, na którym poszukiwani są specjaliści – informatycy. Wykonawcą, wyłonionym w przetargu publicznym jest Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. Na realizację projektu Uniwersytet Gdański otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

ZAPRASZAMY

 

Czas: 15 października 2018, godz. 11.00

Miejsce: Bałtycki Kampus UG w Gdańsku Oliwie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, ul. Wita Stwosza 57

 

W ramach projektu – „Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym” – na terenie Kampusu UG w Gdańsku Oliwie budowany jest nowoczesny Instytut Informatyki wraz z wyposażeniem. Będzie on przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunku informatyka o profilu praktycznym. Inwestycja stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy, na którym poszukiwani są specjaliści – informatycy. Będzie to pięciokondygnacyjny budynek (jedna kondygnacja podziemna i cztery naziemne) o powierzchni netto ok. 3912 m2 i kubaturze 22 678 m3. Obiekt będzie skomunikowany z istniejącym budynkiem Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki łącznikiem na poziomie drugiej i trzeciej kondygnacji. W budynku będą sale seminaryjne i komputerowe, audytoria, gabinety dydaktyczno-naukowe oraz pomieszczenia biurowe i socjalne. Budynek będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Budynek ma już wykonane fundamenty, ściany piwnic z hydroizolacją i izolacją termiczną, strop nad piwnicą z instalacjami podposadzkowymi, ściany parteru oraz strop nad parterem (oprócz auli). Realizowana jest obecnie konstrukcja budynku oraz instalacje ulegające zakryciu. W najbliższym czasie kontynuowane będą prace budowlano-montażowe.

 

Rozbudowa Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki wiąże się z koniecznością wykształcenia większej liczby informatyków zwłaszcza na potrzeby lokalnych firm z sektora IT.  W nowym skrzydle kształceni będą informatycy na studiach o profilu praktycznym. Program kształcenia na tych studiach  powstał i będzie realizowany w ścisłej współpracy z firmami z sektora IT od lat obecnymi w życiu naszego wydziału – mówi prof. Piotr Bojarski Dziekan Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki UG.

 

Wartość nakładów inwestycyjnych, niezbędnych do realizacji projektu, wynosi ponad 39 milionów złotych. Uniwersytet Gdański otrzymał dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości ponad 21 milionów złotych, pozostała część, w wysokości 18 mln złotych, stanowi wkład własny uczelni. Partnerem  projektu jest Kainos Software Poland Sp. z o.o. 

 

Zakończenie inwestycji zaplanowano w drugiej połowie 2019 roku.

 

 

 

Wizualizacja Instytutu Informatyki WMFiI

Wizualizacja Instytutu Informatyki WMFiI 1Wizualizacja Instytutu Informatyki WMFiI 2Wizualizacja Instytutu Informatyki WMFiI 3
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Justyna Sikorska
Treść wprowadzona przez: Justyna Sikorska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 12 października 2018 roku, 11:58