Strategia doskonałości naukowej UG | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Strategia doskonałości naukowej UG

Uniwersytet Gdański znalazł się w gronie 19 polskich uczelni (w tym 8 uniwersytetów), które uzyskały finansowanie w ramach przedsięwzięcia "Strategia Doskonałości - Uczelnia Badawcza". Celem projektu jest opracowanie kompleksowego, długoterminowego programu rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, pozwalającego na uzyskanie statusu uczelni badawczej. Projekt skupi się przede ,wszystkim na przeprowadzeniu odpowiednich badań i analiz, a także wizyt studyjnych w uczelniach zagranicznych.

Najważniejsze zadania projektu zmierzać mają do:

  • zwiększenia liczby publikacji w czasopismach o wysokich wskaźnikach cytowań oraz liczby patentów na wynalazki
  • zwiększenia uzyskiwanych środków finansowych przyznawanych w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne na realizację projektów badawczych
  • wzmocnienia współpracy badawczej z ośrodkami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej
  • podniesienia jakości kształcenia studentów i doktorantów w dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi
  • podniesienia jakości zarządzania uczelnią, w tym wprowadzenie zmian organizacyjnych, prowadzących  do zwiększenia międzynarodowego znaczenia działalności uczelni.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 29 października 2018 roku, 8:13