fbpx Nowe kierunki i rekrutacja na Uniwersytet Gdański - rok akademicki 2019/2020 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Nowe kierunki i rekrutacja na Uniwersytet Gdański - rok akademicki 2019/2020 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Nowe kierunki i rekrutacja na Uniwersytet Gdański - rok akademicki 2019/2020

Oferta Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2019/2020  to ponad 80 kierunków studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Uczelnia proponuje także kształcenie w szkole doktorskiej oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych. Na nowy rok akademicki zaplanowano osiem nowych kierunkówRekrutacja na Uniwersytet Gdański rusza 17 czerwca 2019 roku.

 

Nowe kierunki studiów w roku akademickim 2019/2020

·         Informatyka o profilu praktycznym – stacjonarne studia I stopnia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki (na UG można także studiować informatykę o profilu ogólnoakademickim);

·         Zarządzanie instytucjami służby zdrowia – stacjonarne studia I stopnia na Wydziale Zarządzania o profilu praktycznym;

·         Produkcja form audiowizualnych – stacjonarne studia I stopnia na Wydziale Filologicznym o profilu praktycznym;

·         Ubezpieczenia studia interdyscyplinarne – stacjonarne studia II stopnia na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Zarządzania;

·         Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia (Health care technology) – niestacjonarne studia II stopnia na Wydziale Ekonomicznym i Wydziale Prawa i Administracji o profilu praktycznym;

·         Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS – stacjonarne studia II stopnia na Wydziale Oceanografii i Geografii

·         Geografia fizyczna z geoinformacją – stacjonarne studia II stopnia na Wydziale Oceanografii i Geografii

·         Criminology and criminal justice – stacjonarne studia I stopnia w języku angielskim na Wydziale Prawa i Administracji

 

Od nowego roku akademickiego 2019/2020 kierunek Pedagogika wczesnej edukacji  (I stopień studiów) będzie funkcjonował z nowym programem studiów pod nazwą Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnabędą to stacjonarne i niestacjonarne jednolite studia magisterskie (zmiana na pięcioletnie studia jest uwarunkowana koniecznością dostosowania do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) i nauce. Podobnie jak Pedagogika specjalna, która będzie prowadzona jako jednolite studia magisterskie. Nową ofertą jest II stopień studiów stacjonarnych na kierunku Biznes chemiczny, które do tej pory można było studiować na I stopniu. Zaplanowano także m.in. nową specjalność w języku angielskimFinance and Accounting – stacjonarne studia II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Są to studia odpowiadające na potrzeby rynku pracy, innowacyjne, uwzględniające współczesne cywilizacyjne wyzwania. Powstają we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami, a studenci mają możliwość odbywania praktyk w najlepszych, profilowanych instytucjach. Łączy je interdyscyplinarność.

Pięć nowych kierunków: Zarządzanie instytucjami służby zdrowia, Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia (Health care technology), Produkcja form audiowizualnych, Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne, Criminology and criminal justice zostało objętych „PROgramem Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)”. Umożliwia to studentom uczestniczenie w wielu zajęciach prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów – praktyków oraz poszerza szanse zdobywania i doskonalenia wiedzy i praktycznych umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej.

 

OPIS NOWYCH KIERUNKÓW

 

Terminy rekrutacji:

Internetowa Rejestracja Kandydatów na Uniwersytet Gdański (irk.ug.edu.pl) zostanie uruchomiona 17 czerwca 2019 r. - od tego dnia możliwa będzie rejestracja na wszystkie kierunki studiów. Każdy kierunek ma wyznaczony termin końca rejestracji, trzeba zatem zapoznać się z terminami zapisów na stronie UG dedykowanej rekrutacji na studia.

 

Gdzie szukać informacji

Wszystkie informacje oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej UG: 

http://ug.edu.pl/rekrutacja

 

Informacji na temat zasad rekrutacji udziela Biuro Rekrutacji UG:

ul. Bażyńskiego 8, pok. 228-230, 80-309 Gdańsk
telefony: (0-58) 52 32 326, 52 32 328,
52 32 332, 52 32 312, 52 32 532
e-mail: rekrutacja@ug.edu.pl

 

dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Justyna Sikorska
Treść wprowadzona przez: Justyna Sikorska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 10 maja 2019 roku, 9:08