fbpx Ponad milion na wdrożenia w Programie Inkubator Innowacyjności 2.0 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ponad milion na wdrożenia w Programie Inkubator Innowacyjności 2.0 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ponad milion na wdrożenia w Programie Inkubator Innowacyjności 2.0

Konsorcjum w składzie: Politechnika Gdańska (lider), Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Spółka celowa PG Excento sp. z o.o. znalazło się na 3. miejscu na liście rankingowej laureatów konkursu w ramach Programu Inkubator Innowacyjności 2.0. Ta wysoka lokata i dofinansowanie w kwocie 1 100 000,00 zł na wdrożenia utrwala pozycję Uniwersytetu Gdańskiego wśród liderów innowacyjności.

W ramach programu Inkubator Innowacyjności 2.0. konsorcjum będzie prowadzić przedsięwzięcia przedwdrożeniowe, promować osiągnięcia naukowe pomorskich naukowców oraz wzmacniać współpracę między środowiskiem naukowym a otoczeniem biznesowym. Trzy pomorskie uczelnie zaplanowały m.in. spotkania z przedstawicielami biznesu w celu przedstawienia oferty technologicznej, wyników badań naukowych czy usług badawczych oraz udział w targach i wystawach typu ‘science to business’.

Konsorcjum jako jeden z 24 wnioskodawców tegorocznej edycji konkursu znalazło się w pierwszej ścisłej trójce konsorcjów z najwyższymi ocenami zespołu rekomendującego. Wysokie 3. miejsce na liście rankingowej laureatów konkursu utrwala pozycję Uniwersytetu Gdańskiego wśród liderów innowacyjności. Dofinansowanie dla konsorcjum wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych tj. 1 100 000,00 zł. Dofinansowanie dla Uniwersytetu Gdańskiego wynosi 282.333,34 zł. Na 1. miejscu w konkursie znalazło się konsorcjum z Uniwersytetem Warszawskim jako liderem, a na 2 – konsorcjum z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie jako liderem.

Inkubator Innowacyjności 2.0 to przedsięwzięcie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Trzy pomorskie uczelnie – Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska oraz Gdański Uniwersytet Medyczny oraz funkcjonujące w ich strukturach Centra Transferu Technologii realizowały razem drugą edycję projektu – Inkubator Innowacyjności+ zakończoną w styczniu 2019 roku.

Możliwość współpracy z Politechniką Gdańską oraz Gdańskim Uniwersytetem Medycznym w latach 2017-2018 w kontekście projektu Inkubator Innowacyjności+ była impulsem do skokowego rozwoju Centrum Transferu Technologii UG. Pomiędzy uczelniami powstała unikalna platforma wzajemnej wymiany wiedzy, doświadczeń, standardów działania i dobrych praktyk w obszarze związanym z komercjalizacją akademickich wyników badań – wyjaśnia dr Karol Śledzik, dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Wsparcie Lidera Konsorcjum tj. Politechniki Gdańskiej na każdym etapie realizacji projektu przyczyniło się do objęcia finansowaniem przez UG (w ramach projektu Inkubator Innowacyjności +) prac przedwdrożeniowych (usługi badawcze, zakup materiałów, surowców, ochrona patentowa) 12 projektów. Oprócz tego, CTT UG uruchomiło własną stronę www (od października 2017 witrynę odwiedziło już niemal 30 tys. użytkowników), bazę ofert technologicznych oraz newsletter, co umożliwiło zwiększenie pozycjonowania w Internecie informacji publikowanych przez Jednostkę. W latach 2017-2018 CTT UG umieściło na stronie www 35 teaserów technologicznych, w odniesieniu do których zostało przekazanych otoczeniu biznesowemu 86 ofert współpracy.

– Udział Uniwersytetu Gdańskiego w ramach tego samego konsorcjum (PG+Excento-UG-GUM-ed) w projekcie Inkubator Innowacyjności 2.0. będzie dla naszej jednostki niepowtarzalną szansą na pogłębienie i wzmocnienie współpracy z naszymi partnerami, potwierdzenie wysokiej jakości usług świadczonych naukowcom oraz rozszerzenie portfolio wspartych projektów o kolejne innowacyjne dokonania – dodaje dr Śledzik.

W ramach nowego projektu Inkubator Innowacyjności 2.0 Centrum Transferu Technologii UG planuje zorganizowanie wewnątrzuczelnianego konkursu, w ramach którego wyłonione zostaną przedsięwzięcia mające szanse otrzymać dofinansowanie m.in. na prowadzenie prac przedwdrożeniowych i/lub promowanie wyników badań naukowych. Informacja o konkursie zostanie opublikowana zarówno na głównej stronie Uniwersytetu Gdańskiego jak i stronie Centrum Transferu Technologii UG.

1

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Żurawik
Treść wprowadzona przez: Andrzej Żurawik
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 9 kwietnia 2019 roku, 11:05