fbpx Porozumienie ws. utrzymania porządku i bezpieczeństwa pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Porozumienie ws. utrzymania porządku i bezpieczeństwa pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Porozumienie ws. utrzymania porządku i bezpieczeństwa pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku

W dniu 28 sierpnia 2019 roku zostało zawarte porozumienie w sprawie utrzymania porządku i bezpieczeństwa pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim oraz Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku. Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego porozumienie podpisał JM Rektor UG prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, a ze strony Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku – Komendant Wojewódzki nadinsp. Jarosław Rzymkowski.

 

Współpraca pomiędzy UG, a KWP będzie polegała na:

  • informowaniu się stron w zakresie zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępczości
  • przeciwdziałaniu zagrożeniom o charakterze terrorystycznym
  • przeciwdziałaniu cyberzagrożeniom
  • działaniach edukacyjno-prewencyjnych, w tym badań ankietowych, udziale w dyskusji w zakresie świadomości prawnej oraz wizerunku Policji i Uczelni
  • umożliwieniu dostępu do opracowań naukowych związanych z przestępczością, jej ujawnianiem, wykrywaniem i zwalczaniem oraz oceną czynników mających wpływ na jej poziom.
     

Porozumienie

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Justyna Sikorska
Treść wprowadzona przez: Justyna Sikorska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 28 sierpnia 2019 roku, 13:58