fbpx Laureaci trzeciej edycji konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Laureaci trzeciej edycji konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA

Laureaci trzeciej edycji konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA

Znane są nazwiska kolejnych laureatów trzeciej edycji konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA na działania naukowe służące realizacji badań podstawowych. Finansowanie badań otrzymało sześciu pracowników Uniwersytetu Gdańskiego:

 

  1. dr Magdalena PłotkaWydziału Biologii, projekt pt. "Analiza struktury i funkcji syntetycznych peptydów stanowiących N-terminalne regiony białek litycznych ze szczególnym uwzględnieniem nowego peptydu antybakteryjnego Intestinaliny", kwota finansowania 49 940,00 zł;
  2. dr Łukasz PietruszyńskiWydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt. "Staż naukowy w zakresie modelowania przepływu wód podziemnych na torfowiskach", kwota finansowania 6 501,00 zł;
  3. dr Agnieszka Szmelter-JaroszWydziału Ekonomicznego, projekt pt. "Wzorce mobilności pokoleń Baby Boomers, X, Y i Z w Polsce", kwota finansowania 26 400,00 zł;
  4. dr Łukasz Marek Sobolewski z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, projekt pt. "Wyznaczenie współczynników Landego poziomów atomowych Niobu", kwota finansowania 49 500,00 zł;
  5. dr Krzysztof Stasiak z Wydziału Prawa i Administracji, projekt pt. "Skuteczność wykonania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej", kwota finansowania 25 740,00 zł;
  6. dr Hanna WolskaWydziału Prawa i Administracji, projekt pt. "Realizacja zadań publicznych w sferze geologii i hydrogeologii przez polskie i skandynawskie instytucje", kwota finansowania 6 922,00 zł.

 

Konkurs MINIATURA 3 skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r., nie kierowały i w momencie składania wniosku nie kierują realizacją projektu badawczego finansowanego przez NCN lub w ramach innych konkursów krajowych/międzynarodowych, jak również nie są laureatami konkursów NCN na stypendia doktorskie lub staże podoktorskie. W konkursie na realizację działań takich jak badania wstępne, pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny można otrzymać od 5 do 50 tys. zł, a czas ich realizacji nie może przekroczyć 12 miesięcy.

 

Serdecznie gratulujemy!

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Julia Bereszczyńska
Treść wprowadzona przez: Julia Bereszczyńska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 października 2019 roku, 14:07