Przedstawiciele UG w Zarządzie Głównym AZS

W sobotę, 27 czerwca 2020 r., na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego odbył się 28. Zjazd Akademickiego Związku Sportowego. Podczas zjazdu wybrano nowe władze Zarządu Głównego AZS, wśród których znaleźli się przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego.

Prezesem na kadencję 2020-2024 został wybrany prof. Alojzy Nowak, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego. We władzach na nową czteroletnią kadencję zasiadać będą przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego: Prezes AZS UG Piotr Walczak i Zastępca Dyrektora Centrum WFiS Tomasz Aftański. W Zarządzie z Gdańska zasiadać będzie także Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Krzysztof Wilde.     

 

 

 

Biuro Rzecznika Prasowego