Prof. Zbigniew Majchrowski nominowany do Nagrody im. Jerzego Giedroycia za „Kryptę Gustawa”

To już kolejna prestiżowa nominacja dla „Krypty Gustawa”, drugiej części monografii analizującej inscenizacje dziadów po 1989 roku. Autorem książki jest prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski z Zakład Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej UG. W kwietniu br. teatrolog otrzymał Pomorską Nagrodę Artystyczną, we wrześniu br. Nagrodę Komitetu Badań o Sztuce PAN, a teraz „Krypta Gustawa” znalazła się wśród 12 pretendentów do Nagrody im. Jerzego Giedyrocia. 

Ustanowioną w 2001 r. przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Nagrodę im. Jerzego Giedyrocia przyznaje się za badania dziedzictwa paryskiej „Kultury” lub za twórczą kontynuację przesłania redaktora Jerzego Giedroycia w dziedzinie nauki.

W tegorocznej 22. edycji Nagrody członkowie Kapituły spośród wszystkich zgłoszeń wybrali 12 tytułów książek. W gronie nominowanych znalazły się następujące publikacje:

 • Zbigniew Majchrowski, Krypta Gustawa, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2021.
 • Michał Rauszer, Siła podporządkowanych, Wydawnictwo UW, Warszawa 2021.
 • Joanna Ostrowska, Oni. Homoseksualiści w czasie II wojny światowej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2021.
 • Agnieszka Gajewska, Stanisław Lem. Wypędzony z Wysokiego Zamku. Biografia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2021.
 • Piotr Mitzner, Ludzie z nieludzkiej ziemi. Rosyjski krąg Józefa Czapskiego, Wydawnictwo Naukowe UKSW, PIW, 2021.
 • Ireneusz Krzemiński, Solidarność a narodziny demokratycznej Polski. Powtórzona interwencja socjologiczna 1981-2015, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2021.
 • Jędrzej Piekara, Polskie wątki w życiu Michaiła Hellera, Łódź-Paryż 2021.
 • Magdalena Ptaszyńska, Radosław Ptaszyński, Skalpel ’68. Kampania antysemicka
  w środowisku szczecińskich lekarzy, Universitas, Kraków 2021.
 • Katarzyna Drąg, Lwowie korzenie polskiego dziennikarstwa. Studia nad profesjonalizacją zawodu na przełomie wieków (1848-1914), Wydawnictwo Petrus, 2021.
 • Rafał Matyja, Miejski grunt. 250 lat polskiej gry z nowoczesnością, Kraków, Karakter 2021.
 • Reprezentacje Zagłady w kulturze polskiej (1939-2019), pod red. Sławomira Buryły, Doroty Krawczyńskiej i Jacka Leociaka, t. 1. Problematyka Zagłady w filmie i teatrze, t.2. Problematyka Zagłady w sztukach wizualnych i popkulturze, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2021.
 • Anna Wylegała, Był dwór, nie ma dworu. Reforma rolna w Polsce, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2021.

W „Krypcie Gustawa” autor przygląda się „Dziadom” w świetle inscenizacji powstałych po 1989 roku do dzisiaj. Wstępne wersje fragmentów tej książki, publikowane w czasopismach („Dialog”, „Didaskalia”, „Konteksty”) bądź w tomach zbiorowych, zostały przeredagowane, a niekiedy znacznie poszerzone.

Książkę wzbogaca imponujący materiał ikonograficzny, na który składają się liczne fotografie z przedstawień, ale także obszerny i ciekawy zbiór ilustracji kontekstowych, obejmujący archiwalia, grafiki, fotografie prasowe, fotosy z filmów, dokumentację wystaw i akcji plastycznych, a nawet „zrzuty” z mediów społecznościowych, niemal z ostatniej chwili.

Publikacja została wydana w 2021 roku przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Krypta Gustawa
Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG