„Polish Days” czyli wizyta w Uniwersytecie w Kadyksie

Grupa reprezentantów Uniwersytetu Gdańskiego odwiedziła hiszpańskiego lidera projektu SEA-EU – Uniwersytet w Kadyksie. Delegacja uczestniczyła w wydarzeniu pt. „Polish Days” w ramach inicjatywy umiędzynarodowienia szkół wyższych w konsorcjum.

Kanclerz ds. Infrastruktury i Administracji mgr Leszek Fiertek wraz z przedstawicielami Wydziału Prawa i Administracji, Działu Kadr, Biura Karier, Biura Projektów Naukowych, Biura SEA-EU oraz Sekcji Obsługi Programu ERASMUS+ spędzili trzy dni na aktywnościach mających na celu lepsze poznanie odpowiednich jednostek na Uniwersytecie w Kadyksie.

Tematem przewodnim pierwszego dnia była popularyzacja Uniwersytetu Gdańskiego jako ośrodka wymiany studenckiej i kadry administracyjnej. Omawiany był wątek zwiększania wskaźników mobilności, napotkane trudności oraz propozycje wdrażania skutecznych rozwiązań. Przedstawiciele UG zachęcali gospodarzy do przyjazdu na szkolenia z programu ERASMUS+ lub job shadowing w ramach projektu SEA-EU.

Poprzez przedstawienie filarów otwartej polityki internacjonalizacji uczelni oraz jej bogatych zasobów, Uniwersytet Gdański podkreślił konieczność zmaksymalizowania ilości mobilności wśród uczelni partnerskich.

Kolejny dzień wyjazdu miał charakter warsztatowy i poświęcony był dyskusji o rekrutacji oraz wymianie dobrych praktyk.

Ostatniego dnia, który przypadał na Narodowe Święto Niepodległości w Polsce, grupa zaproszona została na tematyczny piknik na kampusie UCA w Puerto Real. W programie przewidziano degustację tradycyjnych, polskich dań przy akompaniamencie klasyków polskiej muzyki.

Wyjazd niewątpliwie przyczynił się do wzmocnienia relacji z naszymi hiszpańskimi partnerami, ale także zaowocował zacieśnieniem więzi między pracownikami UG, co bezpośrednio przełoży się na jeszcze wyższą jakość naszej współpracy.  

Wizyta miała miejsce w dniach 9-11 listopada 2022 roku.

Natalia Fiertek/SEA-EU Project Office