Staff Week w CJO UG

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego odwiedzili reprezentanci dziewięciu uczelni partnerskich projektu SEA-EU, którzy przyjechali do Sopotu na Staff Week - wydarzenie organizowane przez Centrum Języków Obcych UG. Tematem rozmów były m.in. promocja wielojęzykowości, rozwijanie kompetencji językowych i konieczności ustalenia wspólnej polityki językowej SEA-EU.

Staff Week, którego współorganizatorem jest Uniwersytet Maltański,  to nie tylko okazja do tego, by lepiej poznać partnerskie uczelnie SEA-EU 2.0, ich działania czy wdrażane innowacje w obszarze edukacji językowej i współpracy międzynarodowej, ale także szansa na ustalenie planu działania zespołów realizujących Task 4.6.

Tytuł międzynarodowej konferencji, która zgromadziła partnerów sojuszu SEA-EU, to "Promowanie wielojęzyczności, wspieranie kompetencji językowych w języku angielskim i ustanowienie wspólnej polityki językowej SEA-UE".

Pierwszy dzień odbył się 29 maja br. Międzynarodowa publiczność została powitana w swoich ojczystych językach przez Martę Wass z CJO UG. Następnie głos zabrali organizatorzy  konferencji Dyrektorka Centrum Języków Obcych i gospodyni wydarzenia Alina Swebocka oraz prof. Godfrey Baldacchino z Uniwersytetu Maltańskiego, który jest liderem Zadania 4.6. Projektu SEA-EU 2.0.

- Pragnę powitać Państwa bardzo serdecznie na III Międzynarodowych Dniach Partnerskich, które w tym roku po raz pierwszy odbywają się w formie Staff Week, w realiach post-pandemicznych. Czujemy się dumni i wyróżnieni, że CJO w tak aktywny sposób może włączać się w proces umiędzynarodowiania naszej Uczelni. Promowanie wielojęzyczności, wielokulturowości oraz opracowanie wspólnej dla SEA-EU polityki językowej to dla nas wielkie wyzwanie, ale też naturalne środowisko, które z dużym zaangażowaniem i dynamiką staramy się rozwijać kładąc szczególnie duży nacisk na jakość kształcenia językowego. Gościem specjalnym naszego eventu jest reprezentacja Odeskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ilji Miecznikowa  – powiedziała Alina Swebocka.

W dalszej części zgromadzonych gości powitał Rektor UG, prof. Piotr Stepnowski, który podkreślił wyjątkowość spotkania – obecność przedstawicieli wszystkich dziewięciu uczelni partnerskich projektu SEA-EU, tworzących konsorcjum Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego.

Następnie wykład pt. The sociolinguistic situation of Gdańsk Pomerania ( Sytuacja socjolingwistyczna Pomorza Gdańskiego) wygłosiła dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec, prof. UG z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki Wydziału Filologicznego UG. W swoim wystąpieniu naukowczyni opowiedziała o języku kaszubskim i o tym, dlaczego warto się go uczyć.

Drugi dzień konferencji otworzyła Dziekan Wydziału Ekonomicznego dr hab. Monika Bąk, prof. Uniwersytetu Gdańskiego. Następnie uczestnicy  zostali zaproszeni na superkrótki kurs języka polskiego i networking, poprowadzony przez lektorki CJO UG: Renatę Korzeniowską, Monikę Gawin i dr Agnieszkę Wysomierską-Tkacz. Kursanci uczyli się przedstawiać po polsku, liczyć, oraz używać podstawowych zwrotów, m.in. dziękuję, przepraszam, nie rozumiem, na zdrowie czy pomocy.

Po przerwie kawowej przyszedł czas na prezentacje uniwersytetów partnerskich SEA-EU, prezentację Zadania 4.6 i wykonanie ćwiczenia polegającego na zrozumieniu tego samego zdania z wielu perspektyw językowych.

Na tym zakończył się drugi, choć nie ostatni dzień Staff Weeku. Całość dopełni w dniu jutrzejszym panel przedstawicieli sektora biznesu (State Street, Alexander Mann Solutions, Swarovsky, Sii), w trakcie którego można będzie uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące potrzeb współczesnego rynku pracy odnośnie do kompetencji językowych absolwentów szkół wyższych, a także wpływu najnowszych trendów związanych z AI (SI) na ich przyszłą karierę zawodową w najbliższej i dalszej, coraz bardziej niepewnej przyszłości.

Warto dodać, że Staff Week był też okazją do integracji międzynarodowej. W trakcie wydarzenia uczestnicy mogli bowiem skorzystać z przygotowanych z myślą o nich dodatkowych atrakcji, jak zwiedzanie Sopotu, kampusu oliwskiego UG oraz Gdańska. To swego rodzaju przygotowanie do kolejnych działań związanych z tworzeniem europejskiego super-kampusu (zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej) na miarę wyzwań kolejnych generacji universitas magistrorum et scholarium.

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Program Staff Week'u 261.98 KB
EMW/Zespół Prasowy UG