Wielki sukces AZS UG! 2 miejsce w kategorii uniwersytetów w AMP

Drugie miejsce dla AZS UG w kategorii Uniwersytetów w Akademickich Mistrzostwach Polski! Podczas uroczystej Gali Sportu Akademickiego w Warszawie puchar i dyplom odebrał Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

Warszawa od wtorku była centrum wydarzeń środowiska AZS. W stołecznym Muzeum POLIN przez dwa dni trwał Kongres Sportu Akademickiego, a w środę, na uroczystej Gali Sportu Akademickiego nagrodzono zawodników, trenerów i uczelnie za wybitne osiągnięcia. W uroczystym wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele UG: Rektor prof. Piotr Stepnowski, Prorektorka ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG oraz sportowi liderzy Uniwersytetu Gdańskiego: Prezes KU AZS UG Piotr Walczak, oraz Dyrektor Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu dr Jan Patok.

- Jestem dumny z naszych zawodników AZS. To ogromny sukces, który bardzo nas cieszy, zwłaszcza że nasi sportowcy wciąż trenują bez odpowiedniej bazy sportowej. Ten rok pokazał, że w naszych zawodnikach drzemie ogromny potencjał – powiedział Rektor UG.

Cykl Akademickich Mistrzostw Polski to rywalizacja aż w 46 dyscyplinach sportu, a organizuje go Akademicki Związek Sportowy.

- Po raz trzeci z rzędu okazaliśmy się czwartą Uczelnią w całej Polsce oraz w typie uniwersytetów znaleźliśmy się tuż za plecami kolegów z Warszawy. Pragnę z tego miejsce pogratulować i podziękować naszym studentom, pracownikom i trenerom. To ich trud i zaangażowanie doprowadziło nas do tej wspaniałej chwili – podkreślił Dyrektor CWFiS UG dr Jan Patok.

Uczelniana jednostka AZS w Uniwersytecie Gdańskim nie tylko zapewnia możliwość udziału w zawodach wyjazdowych, ale przede wszystkim wspiera cykliczne treningi w swoich sekcjach sportowych. Pomimo skromnej bazy sportowej studenci, pracownicy oraz trenerzy udowadniają, że warto ich wspierać w realizacji sportowych pasji.

- Ten ogromny sukces jest zasługą wielu osób. Dziękujemy zawodniczkom i zawodnikom, za wielkie zaangażowanie i godne reprezentowanie Uniwersytetu Gdańskiego podczas zawodów, wkład i wysiłek jaki włożyli w treningi łącząc je z nauką i pracą. Trenerom, którzy przygotowali zawodników w danej dyscyplinie, zmobilizowali do treningów i pracy, dawali wiele wskazówek i byli wsparciem dla swoich podopiecznych. Władzom Uniwersytetu Gdańskiego, za zaufanie i wsparcie podczas działań. Sponsorom, Partnerom Klubu, znajomym, rodzinie i bliskim, którzy wspierają całe powyższe grono w swej pasji i rozwoju. Nie można też zapomnieć o pracownikach administracyjnych biura AZS UG i Centum WFiS, którzy dopinali sprawy organizacyjne, zgłoszenia i wszelkie formalności związane z przygotowaniami i wyjazdami na zawody – dodał Prezes KU AZS UG Piotr Walczak.

Warto dodać, że Rektor UG prof. Piotr Stepnowski otrzymał od Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl) nominację na członka Komisji Nauki, Innowacji i Projektów Rozwojowych. Komisja skupia przedstawicieli świata akademickiego, naukowego i biznesowego, a jej członkowie wspierają Polski Komitet Olimpijski w bieżącej działalności, służą radą i pomocą niezbędną do rozwoju Ruchu Olimpijskiego w Polsce, rekomendują rozwiązania dotyczące strategii rozwoju kultury fizycznej i profesjonalnego zarządzania w sporcie.

 

Sportowcom i trenerom AZS UG gratulujemy!

EMW/Zespół Prasowy UG