OSTATNIE WSPÓLNE WYDARZENIE PROJEKTU RESEARCH-EU: BADANIA I INNOWACJE SOJUSZU UNIWERSYTETÓW NADMORSKICH SEA-EU

E

Europejski Uniwersytet Nadmorski SEA-EU podsumowuje 3 lata pracy w ramach realizacji projektu Research-EU Horyzont 2020 na rzecz wzmocnienia badań i innowacji. Spotkanie wieńczące wspólne działania w tym projekcie  odbędzie się 14 grudnia 2023 na Uniwersytecie w Kadyksie.

Sesje Komitetu Wykonawczego i Technicznego rozpoczną się rano na Wydziale Medycyny pod przewodnictwem Koordynatora Generalnego Sojuszu - Fidela Echevarríi, zaś gości powita pełniący obowiązki Rektora Francisco Piniella.

W spotkaniach udział wezmą przedstawiciele wszystkich 9 uniwersytetów należących do konsorcjum (z Kadyksu, Zachodniej Bretanii, Kilonii, Gdańska, Splitu, Malty, Neapolu, Algarve i Bodo). Partnerzy zatwierdzą rezultaty prac, a także będą omawiać plany dotyczące trwałości i ciągłości działań zainicjowanych w ramach badań i innowacji.

Podczas popołudniowej sesji odbędzie się wydarzenie zamykające Projekt ReSEArch-EU, z udziałem członków projektu oraz interesariuszy. Spotkanie będzie również transmitowane na żywo.

W bardziej swobodnej atmosferze zaprezentowane zostaną wyniki projektu, czemu towarzyszyć będzie wystawa posterowa, która zostanie następnie przeniesiona do innych kampusów uczelni.  

Podczas wydarzenia zaplanowano dwa spotkania w formule okrągłych stołów: pierwszy z udziałem przedstawicieli różnych pakietów roboczych (Igor Jerkovic - Prorektor ds. Badań i Jakości - UNIST, Christian Wagner-Ahlfs - Koordynator ds. Badań Transdyscyplinarnych - CAU, Sylwia Mrozowska - Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju - UG, Godfrey Baldacchino - Prorektor ds. Rozwoju Międzynarodowego i Zapewnienia Jakości - UM, Tristan Montier - Prorektor ds. Badań Naukowych - UBO) i moderowane przez koordynatorkę projektu Laurę Martín (UCA), podczas którego omówiona zostanie trwałość projektu i przyszłe działania oraz drugi okrągły stół, moderowany przez koordynatora generalnego SEA EU Alliance, Fidel Echevarría, w którym wezmą udział przedstawiciele innych europejskich sojuszy (Agnieszka Kościuszko - Kierownik projektu Sojuszu RE-EURECA-PRO, Isabella Baer-Eiselt - Dyrektor Aliansu EU-CONEXUS oraz Meritxell Chaves -Sekretarz Generalny CHARM-EU Alliance), którzy omówią trwałość programów badawczych w ramach europejskich sojuszy uniwersyteckich.

Spotkanie będzie transmitowane https://youtube.com/live/jN-JS5jtHrg?feature=sharehttps://youtube.com/live/jN-JS5jtHrg?feature=share.

SEA
SEA-EU
Justyna Sikorska/reSEArch-EU