Kolejne ważne wyzwania partnerstwa SEA-EU - spotkanie Rady Zarządzającej Programu Uniwersytetu Europejskiego w Bodø

fot.

Fot. Øyfrid Knudsen

Uniwersytet w Bodø był gospodarzem kolejnej serii spotkań rektorów oraz osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację programu Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego SEA-EU. Podczas obrad w dniach 28-29 maja br. podsumowano dotychczasowe działania partnerstwa oraz dyskutowano nad formalnymi wymogami stawianymi przez Komisję Europejską w zakresie wymiaru mobilności i statusu prawnego sojuszu.

Przedstawiono raporty z przygotowania wspólnych programów kształcenia, współpracy uczelni partnerskich z miastami i portami, realizacji projektów prowadzonych przez studencką społeczność SEA-EU, współpracy sportowej i kulturalnej i innych aktywności podejmowanych w ramach sojuszu.

Podczas oficjalnego posiedzenia rektorów najwięcej uwagi poświęcono sposobom finansowania aliansu po ustaniu pełnego dofinansowania z Komisji Europejskiej oraz formom przyszłego statusu prawnego sojuszu, który umożliwiłby między innymi skoordynowane aplikowanie o środki na wspólne badania naukowe i projekty dydaktyczne.

Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski przedstawił założenia wspólnego rejsu badawczego SEA-EU na wodach Morza Bałtyckiego, Północnego i Norweskiego na pokładzie r/v Oceanograf (BaltArctic Research Cruise), a także poinformował o najbliższych zamierzeniach rządu RP w ramach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2025 roku. W zakresie promocji nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytet Gdański zabiegać będzie o organizację wiosną przyszłego roku jednego z dwóch planowanych wydarzeń - Międzynarodowego Kongresu Studentów Uniwersytetów Europejskich.        

fot.

Fot. Nord University

fot.

Fot. Øyfrid Knudsen

Oprac. ZP