Międzynarodowa Konferencja Media-Biznes-Kultura

Dodane przez ewitkowska - pt., 10/08/2021 - 08:46
Data wydarzenia:
-
Miejsce wydarzenia:
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
Organizator wydarzenia:
Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UG

Media-Biznes-Kultura to międzynarodowa konferencja adresowana do środowiska naukowego, przedstawicieli biznesu, pracowników mediów oraz instytucji kultury współpracujących  z mediami. Od kilku lat jest to jedno z najbardziej znaczących spotkań teoretyków i praktyków oraz forum wymiany poglądów na temat etycznych, technologicznych, kulturowych i rynkowych procesów związanych z komunikacją społeczną i mediami.

Czas: 14-15 października  2021, otwarcie o godz. 9.30.

Miejsce: panele tematyczne i debaty: online, otwarcie konferencji: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk ul. Bażyńskiego 4.

Program ze szczegółowymi informacjami i linkami do otwartych spotkań na stronie: https://mediabizneskultura.ug.edu.pl/

Organizator: Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego

Otwarcie konferencji, panele tematyczne i gala konkursu Medi@stery

Konferencję otworzy wykład prof. dr hab. Alicji Jaskierni (Uniwersytet Warszawski) – „Nowa normalność” czy zmiana paradygmatu? Ekosystem mediów w procesie adaptacji do epoki Cyfry. Referaty w czasie paneli tematycznych wygłoszą badacze z wiodących ośrodków naukowych z całej Polski.

W czasie otwarcia konferencji odbędzie się wręczenie nagród laureatom VI i VII edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z wiedzy o mediach Medi@stery oraz promocja książki Kataryny Savranskiej (Uniwersytet Jagielloński, laureatka VI edycji konkursu), pt. Problematyka walki informacyjnej w relacjach Rosji z wybranymi państwami europejskimi. Perspektywa medioznawcza. Na Uniwersytet Gdański przyjadą studenci nagodzonych prac wraz ze swoimi promotorami. Laureatką VII edycji konkursu została Agnieszka Wszołek (Uniwersytet Jagielloński) za pracę Stan polskiego dziennikarstwa zagranicznego. Analiza relacji medialnych o sytuacji Wenezueli w czasie kryzysu w 2019 roku. Konkurs organizowany jest przez Instytut Mediów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego. Medi@stery mają inspirować młodych twórców do dalszego rozwoju – zarówno na niwie praktyki zawodowej, jak i pracy naukowej. Jak twierdzą inicjatorki konkursu – dr hab. Małgorzata Łosiewicz, prof. UG oraz dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska, prof. UG  – istotą wydarzenia jest zachęcenie laureatów do wykorzystania zdobytej na studiach wiedzy w świecie mediów, zarówno jeśli zechcą być praktykami, badaczami, jak i komentatorami.

Panele eksperckie

Referatom naukowym będą towarzyszyć dwa panele dyskusyjne, które stały się nieodłączną częścią konferencji Media Biznes Kultura. Pierwszy z nich – Dekada badań nad mediami – będzie próbą podsumowania dziesięcioletnich doświadczeń dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach. W debacie udział wezmą  najwybitniejsi polscy medioznawcy, profesorowie: Janusz Adamowski (Uniwersytet Warszawski), Bogusława Dobek-Ostrowska (Uniwersytet Wrocławski), Tomasz Goban-Klas (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Iwona Hofman (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), Tomasz Mielczarek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Jerzy Olędzki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) i Teresa Sasińska-Klas (Uniwersytet Jagielloński). Moderacja – dr Beata Czechowska-Derkacz (Uniwersytet Gdański). Panel odbędzie się 14.10.2021 o godz. 12.00 w formule online. Spotkanie otworzy wystąpienie prof. dra hab. Piotra Stepnowskiego rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

Kolejny panel – Odpowiedzialna komunikacja w czasie pandemii COVID-19 – odbędzie się 15.10.2021 r. o godz. 11.00 (również w formule online). Wezmą w nim udział praktycy – eksperci, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z komunikacją z otoczeniem w czasie wyjątkowego kryzysowego czasu pandemii: Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki, Dorota Michałowska, wiceprezes, dyrektor Pionu Korporacyjnego, NDI SA,

Małgorzata Pisarewicz dyrektor ds. komunikacji społecznej i promocji Szpitali Pomorskich, Michał Polak – wiceprezes zarządu w Fundacji Warszawski Instytut Bankowości. Moderacja Magdalena Skorupka-Kaczmarek.

Konferencja odbywa się online a wydarzenia będzie można śledzić na profilu FB kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna UG

Logo