Wykład prof. Danielle Reed z USA. Porofesorowie wizytujący UG

calendar_month
-
location_on
Aula Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
Organizator wydarzenia:
UG
Image
Dodane przez ewitkowska - wt., 04/12/2022 - 11:30
PW

W ramach programu Profesorowie wizytujący UG, który ma na celu rozwój międzynarodowej współpracy naukowej i prowadzenie wspólnych projektów w Uniwersytecie Gdańskim, odbędzie się wykład prof. Danielle Reed z Monell Chemical Senses Center w USA – ekspertki w dziedzinie biologii zmysłu smaku i zapachu oraz międzyosobniczych różnic w percepcji smakowej i węchowej. Pani Profesor przyjechała na UG na zaproszenie dr Emilii Leszkowicz z Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka. 

Tytuł wykładu: Taste, Smell, and COVID-19

Opis wykładu

Nasze zmysły smaku i węchu są często przyjmowane za rzecz oczywistą, ale są to ważne systemy sensoryczne, które nie tylko pomagają nam zachować bezpieczeństwo, ale także doceniać życie i cieszyć się nim. Utrata smaku i węchu występuje jako naturalny proces starzenia, ale może być również objawem chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Parkinsona lub Alzheimera, lub może być skutkiem terapii onkologicznych. Ostatnio, utrata smaku i zapachu była i jest kardynalną cechą działania niektórych wariantów SARS-CoV2, które wywołują COVID-19. Prof. Danielle Reed przybliży ten temat podczas swojego wykładu, a publiczność będzie miała okazję przetestować swój własny zmysł smaku i węchu. Na wykład zapraszamy 8.06 (środa) o godz. 14:00 (CEST) do auli Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, ul. Abrahama 58, Gdańsk. Link do wykładu online podamy w terminie późniejszym.

Biografia

Prof. Danielle Reed jest ekspertem w dziedzinie biologii zmysłu smaku i zapachu oraz międzyosobniczych różnic w percepcji smakowej i węchowej, które wynikają z genetycznej zmienności genów receptorów tych zmysłów. Prof. Reed jest zastępcą dyrektora Monell Chemical Senses Center w Filadelfii w USA, ośrodka który jest światowym liderem w badaniach chemosensorycznych, czyli badaniach nad percepcją związków chemicznych i przetwarzaniem informacji, którą one ze sobą niosą. Danielle Reed jest również członkiem zespołu kierowniczego Global Consortium of Chemosensory Research (GCCR), które łączy osoby na całym świecie prowadzące badania nad powiązaniami między chorobami układu oddechowego (np. COVID-19) i ich wpływem na zapach i smak. Prof. Reed jest także prezesem Association of Chemoreception Sciences (AChemS), międzynarodowej organizacji naukowców zajmujących się badaniem smaku i zapachu. Danielle Reed ma duże doświadczenie w wystąpieniach publicznych: często prowadzi webinary i wykłady dla profesjonalistów oraz występuje w mediach publicznych, m.in. w prasie (np. The New York Times Magazine), programach telewizyjnych i radiowych, w których dzieli się z opinią publiczną swoją wiedzą i doświadczeniem na temat chemorecepcji u ludzi.