Dyskusja panelowa Enriching Knowledge Societies - Wsparcie społeczeństwa wiedzy

calendar_month
-
location_on
aula 1.48 Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego.
Organizator wydarzenia:
WH UG
Image
Dodane przez ewitkowska - śr., 24/05/2023 - 07:25

Z okazji Międzynarodowego Tygodnia Archiwów Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego planuje zorganizowanie dyskusji panelowej Enriching Knowledge Societies - Wsparcie społeczeństwa wiedzy, która odbędzie się 2 czerwca w godz. 9.45-11.15 w auli 1.48 Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Podczas spotkania zaproszeni goście (prof. UG dr hab. Anna Mazurkiewicz i dr Anna Żeglińska – WH UG, dr Łukasz Grochowski – Prezes gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, mgr Iwona Flis – doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG, mgr Jerzy Klimczak – socjolog i archiwista, Europejskie Centrum Solidarności) będą dyskutować nad zagadnieniami, które zostaną podjęte na Kongresie Międzynarodowej Rady Archiwów w Abu Dhabi w październiku 2023 roku, a są to m.in. Trust and Evidence oraz Acces and Memories.

Więcej na temat Kongresu: https://www.ica.org/en/ica-2023-abu-dhabi-congress .

Zapraszamy do rozmowy archiwistów i historyków z różnych ośrodków akademickich, a także przedstawicieli innych profesji i środowisk. W ankiecie online każdy może przedstawić swoje przemyślenia, które staną się przedmiotem dyskusji.

Ankieta dostępna jest w języku polskim oraz angielskim:

POL: https://forms.office.com/e/zmHsYUF3g3
ENG: https://forms.office.com/e/gxDNxpUBzQ

Partnerami imprezy są: Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego oraz gdański Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.