Konferencja „Współczesne uwarunkowania bezpiecznej pracy”

calendar_month
-
location_on
Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Piaskowa 9, Sopot, sala C9.
Organizator wydarzenia:
Region Gdański NSZZ „Solidarność” i UG
Image
Dodane przez mnieczuja - pt., 06/10/2023 - 12:43

Region Gdański NSZZ „Solidarność” zaprasza do udziału w konferencji pt.

Współczesne uwarunkowania bezpiecznej pracy

która odbędzie się w dniu 24 listopada 2023 r. w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Piaskowa 9, Sopot, sala C9.

Celem konferencji jest promowanie kultury bezpieczeństwa pracy, w bardzo dynamicznie zmieniającym się otoczeniu prawnym, ekonomicznym i społecznym. Poruszone zostaną zagadnienia bhp w świetle nowych form pracy np. pracy zdalnej, uberyzacji, nowa rola przedstawicieli pracowników, wyzwania stojące przed pracodawcami związane z wypaleniem zawodowym pracowników. Punktem wyjścia będą nowe regulacje prawne, orzecznictwo, a także dobre praktyki we wdrażaniu wysokich standardów bezpieczeństwa pracy.

Konferencja dedykowana jest inspektorom pracy, przedstawicielom pracowników: związkom zawodowym, SIP, osobom zajmującym się obszarem BHP i HR. 

Prelegentami są naukowcy, praktycy, przedstawiciele NSZZ Solidarność oraz Okręgowej Inspekcji Pracy. 

Zapisy na konferencję:

m.kuzma@solidarnosc.gda.pl

Program konferencji

WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA BEZPIECZNEJ PRACY

 • 10:00 – 10:10  WYSTĄPIENIE prof. dr hab. Piotr Stepnowskiego REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
 • 10:10 – 10:20  WYSTĄPIENIE Katarzyny Łażewskiej-Hrycko GŁÓWNEGO INSPEKTORA PRACY
 • 10:20 – 10:30  WYSTĄPIENIE Krzysztofa Dośli – PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU REGIONU NSZZ „Solidarność”
 • 10:30 – 10:50 – wykład prof. dr hab. Jakuba Steliny – Rola związków zawodowych oraz społecznego inspektora pracy w zarządzaniu bezpieczeństwem w zakładzie pracy
 • 10:50 – 11:10 – wykład dr Marty Zbuckiej-Gargas – Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w nowych formach zatrudnienia (m.in. praca zdalna, „uberyzacja”)
 • 11:10 – 11:30 – wykład Patrycji Potockiej-Szmoń (Z-cy Okręgowego Inspektora Pracy
  w Gdańsku) – Aspekt kontrolno-nadzorczy w nowych formach zatrudniania
 • 11:30 – 12:00 – panel dyskusyjny
 • 12:00 – 12:45 – przerwa kawowa
 • 12:45 – 13:05 – wykład dr hab. Pawła Jurek, prof. UG – Dynamika zmian rynku pracy powinna zmieniać naszą mentalność
 • 13:05 – 13:25 – wykład dr hab. Tomasza Kawki, prof. UG – Redukcja poczucia zagrożenia pokolenia „Z” i „Milenersów”
 • 13:25 – 13:45 – dr Agaty Borowskiej-Pietrzak – Budowanie odporności psychicznej, jako narzędzie tworzenia bezpieczeństwa społecznego
 • 13:45 – 14:00 – wykład Tomasza Klawikowskiego (Kierownika Biura Bezpieczeństwa Pracy
  i Ochrony Zdrowia UG) – Kultura bezpieczeństwa – wyzwania dla zakładu pracy
 • 14:00 – 14:15 – wykład Pawła Grabowskiego (Z-cy Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku) – Kultura bezpieczeństwa – wyzwania dla organów kontroli nad warunkami pracy
 • 14:15 – 14:20 – zamknięcie Konferencji przez Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku

Prelegenci

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Dr Agata Borowska-Pietrzak

Dr Agata Borowska-Pietrzak, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania UG. Zakres zainteresowań naukowych i badawczych dotyczy satysfakcji pracowniczej, systemów motywowania pozamaterialnego, zmian pokoleniowych w organizacji, czy zachowań organizacyjnych. Autorka monografii pt. „Satysfakcja zawodowa pracowników. Implikacje dla zarządzania kapitałem ludzkim”. Prowadziła i prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych Zarządzanie Kapitałem Ludzkim na UG, Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na UE we Wrocławiu, czy dedykowane studia podyplomowe dla pracowników działu HR KGHM Polska Miedź SA. Prowadzi wykłady z zakresu zarządzania satysfakcją zawodową za granicą (Uniwersytet w Splicie, Chorwacja, Uniwersytet du Cadiz, Hiszpania, Uniwersytet Bretanii w Quimper, Francja, Budapest Business School, Węgry). Doświadczony praktyk w zakresie HR, m.in. współautor systemu oceny pracowniczej dla kadry administracyjnej UG, programu szkoleniowego dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, czy audytu zarządzania zasobami ludzkimi dla Spółdzielni Wybrzeże w Gdyni. Od 2023 r. jest certyfikowanym przez the Community Stress Prevention Center z Izraela, instruktorem – edukatorem w zakresie wsparcia odporności mentalnej w sytuacji stresu pourazowego (PTSD).

Prezentacja na konferencji będzie dotyczyć znaczenia problemu i przedstawieniu nowoczesnych narzędzi identyfikacji problemów związanych ze stresem pourazowym w środowisku pracy. Głównym akcentem prezentacji będzie zwrócenie uwagi na istotę prewencji i rozpoznawania stresu pourazowego jako czynnika obniżającego poczucie bezpieczeństwa pracy.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Dr Marta Zbucka-Gargas

Doktor nauk prawnych, LLM, MB. Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w zarządzaniu globalnymi łańcuchami dostaw, w tym z uwzględnieniem praw pracowniczych. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem menadżerskim i doradczym w przedsiębiorstwach polskich i międzynarodowych.  

Rozwój technologii, globalizacja znacząco wpłynęły i stale oddziaływają na rynek pracy. Przynoszą nowe możliwości, pracę zdalną, elastyczne rozwiązania w zakresie zatrudnienia, ale również modyfikują klasyczne rozwiązania w zakresie praw pracowników, ochrony socjalnej i bezpieczeństwa pracy. Prowadzi to do prekaryzacji osób pracujących, naruszania elementarnych praw człowieka. Niezbędnym jest wskazanie rozwiązań  zapewniających bezpieczne miejsce pracy dla zatrudnionych w nowopowstających formach pracy.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

dr hab. Paweł Jurek, prof. UG

Dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, psycholog, ekspert HR. Specjalizuje się w diagnozie i rozwoju pracowników. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji projektów dotyczących zarządzania kompetencjami oraz pomiaru postaw i zachowań pracowników w organizacjach. Autor i współautor oryginalnych metod diagnostycznych, wielu adaptacji narzędzi zagranicznych do polskich warunków, a także licznych publikacji z obszaru psychologii organizacji i zarządzania, między innymi na temat satysfakcji pracowników, stresorów organizacyjnych, zachowań produktywnych oraz klimatu w miejscu pracy.

Dynamika zmian rynku pracy powinna zmieniać naszą mentalność

Rynek pracy w Polsce jak i w całej Unii Europejskiej stoi obecnie przed wieloma wyzwaniami. Zmiany zapoczątkowane w okresie pandemii, a także wyzwania spowodowane trwającą wojną oraz trudną sytuacją gospodarczą aktualnie nieustannie wystawiają na próbę kondycję polskich organizacji i pracowników.

Z najnowszej edycji badania Monitor Rynku Pracy przeprowadzonego przez firmę Randstad wynika, że obserwujemy nadal wysoką rotację pracowników na rynku pracy (22% pracowników zmieniło miejsce zatrudnienia w pierwszej połowie 2023 r.) motywowaną przede wszystkim chęcią otrzymania wyższego wynagrodzenia. Towarzyszy temu malejąca satysfakcji z aktualnego wynagrodzenia i utrzymująca się presja płacowa. Od czasów pandemii nadal palącym zagadnieniem jest rosnące znaczenie technologii dla funkcjonowania pracowników niemalże w każdej organizacji. I w końcu, również od czasów pandemii odnotowywana jest pogarszająca się kondycja psychiczna pracowników przejawiająca się między innymi rosnącą liczbą zwolnień L4 z powodu zaburzeń psychicznych (z danych ZUS wynika, że w okresie styczeń-luty 2023 r. zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania były przyczyną aż 9,8% absencji chorobowej, tj. 4,2 mln dni). O tym, jak istotny staje się problem zdrowia psychicznego w miejscu pracy świadczy fakt, że Światowa Organizacja Zdrowia w ostatniej edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-11) dodała wypalenie zawodowe jako istotne ryzyko zagrażające zdrowiu człowieka.

Wspomniane wyżej trendy obserwowane na rynku pracy zmuszają pracodawców, ekspertów HR oraz specjalistów BHP do zmiany sposobu myślenia o tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy. Podczas wykładu przedstawione zostaną rekomendacje dotyczące wyjścia naprzeciw wyzwaniom obecnego rynku pracy.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

dr hab. Tomasz Kawka, prof. UG

Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Profesor Uczelni Uniwersytetu Gdańskiego, Kierownik Zakładu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz pracownik Katedry Zarządzania Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Kapitałem Ludzkim przy Katedrze Organizacji i Zarządzania UG. Autor ponad 60  opracowań naukowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalizuje się w zakresie systemów motywowania, wynagrodzeń, komunikacji społecznej, zarządzania różnorodnością badaniem generacji pokoleniowych na rynku pracy, procesami budowania zespołów pracowniczych, zarządzanie w sporcie.

Doradca biznesowy, trener w zakresie nowoczesnego HR, autor ponad 20 wdrożeń w organizacjach biznesowych oraz publicznych w zakresie systemów oceny pracowniczej, wartościowania pracy, systemów płac i zarządzania środowiskiem pracy. Współpracował i wdrażał rozwiązania HR m.in. z takimi organizacjami jak KGHM Polska Miedź, VB Leasing, BOSH Polska, Wybrzeże SI w Gdyni, PGE Elektrownia Turów, Heesung Polska, LPWiK w Legnicy, WCPR w Warszawie. Jest członkiem rady naukowej Gdańskiego Klubu Biznesu.

Tematyka wystąpienia będzie dotyczyć cech i postaw najmłodszych pokoleń (Z,Y) rozpoczynających pracę zawodową w kontekście wyzwań, problemów i ograniczeń współczesnego środowiska pracy. Głównym motywem prezentacji będzie omówienie sposobów redukowania zagrożeń i niepewności związanych z wchodzeniem na rynek pracy tej grupy generacyjnej.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Patrycja Potocka-Szmoń – PIP

Od 1999 r. pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Obecnie pełni obowiązki Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku ds. organizacyjno – prawnych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Od prawie 20 lat popularyzuje wiedzę z zakresu prawa pracy jako wykładowca oraz autorka publikacji z tej dziedziny.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Tomasz Klawikowski, kierownik Biura Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia, Uniwersytet Gdański

Absolwent Akademii Pożarniczej w Warszawie oraz Politechniki Gdańskiej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. Ukończył studia podyplomowe bhp oraz studia bezpieczeństwa procesów przemysłowych na Politechnice Łódzkiej. Z 20-letnim doświadczeniem, wcześniej zawodowo związany z jednostką straży pożarnej w porcie gdańskim, następnie przez 14 lat z branżą Oil & Gas, obecnie z Uniwersytetem Gdańskim. Lider BHP Projektu EFRA – jednego z największych projektów inwestycyjnych w polskim przemyśle. Kierownik służby bhp i prewencji pożarowej w rafinerii gdańskiej. Doradca DGSA. Auditor ZSZ. Praktyk, z doświadczeniem operacyjnym w zakładzie dużego ryzyka. Od kilku lat zajmuje się doskonaleniem systemów zarządzania BHP oraz budową kultury bezpieczeństwa.

Kultura bezpieczeństwa – wyzwania dla zakładu pracy

W wystąpieniu poruszony zostanie temat budowy kultury bezpieczeństwa w zakładach pracy, mowa będzie o przykładowych narzędziach, roli pracodawcy oraz służb bhp, a także współczesnych uwarunkowaniach i wyzwaniach przed jakimi dzisiaj stoją zakłady pracy.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Paweł Grabowski – PIP

Posiada ponad 27 letnie doświadczenie inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy.

Obecnie pełni obowiązki Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku.

Inżynier elektryk okrętowy, absolwent studiów podyplomowych „ Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” – CIOP PIB.

Od wielu lat propaguje wprowadzanie systemowych rozwiązań w zakresie zarządzania BHP.

logotypy