Webinar „Uczenie (się) na podstawie doświadczania” / Webinar "Experimential Learning"

calendar_month
-
location_on
online
Organizator wydarzenia:
Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu The University of Gdansk Center for the Development of Teaching and Tutoring
Image
Dodane przez mnieczuja - pt., 17/11/2023 - 14:58

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na otwarty webinar „Uczenie (się) na podstawie doświadczania. Filozofia uczenia sprzyjająca nauce i rozwojowi człowieka”, który 23 listopada 2023 r. (czwartek) w godz. 17:00-18:30 poprowadzą dla Państwa Joanna Krajewska i Wojciech Busiel.

 

Opis webinaru:

Uczenie się na podstawie doświadczania jest naturalnym procesem adaptacji człowieka do wyzwań jakie stawia przed nim życie. Jest procesem w którym powstaje wiedza, w którym rozwijają się kompetencje, w którym ludzie nabierają większej świadomości siebie. Kiedy udaje nam się zaangażować w naukę żywe, autentyczne doświadczenie osób uczących się, stwarzamy sobie i innym, wartościową przestrzeń wzajemnej wymiany i wzrostu, która dodatkowo stymuluje nas do rozwoju.

 Zapraszamy Państwa na webinarium, w którym przybliżymy filozofię i model uczenia na podstawie doświadczania Dawida i Alice Kolb. Mamy nadzieję, że wspólnie spędzony czas, będzie przyczynkiem do świadomego angażowania w proces uczenia (się) z wykorzystaniem wszystkich modalności doświadczania: czucia, reflektowania, myślenia i działania.

 Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie: https://cddit.ug.edu.pl/webinar-23-listopada-2023

 

Link:

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmU3Y2JiY2MtYmRiOS00NjE5LTg5YWUtYTJkOTIwMzAxNjlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22535a401b-7a76-4b5d-8511-5d979dd300d3%22%7d

 

Zasady udziału w webinarze:

 

  • Na webinar nie obowiązują zapisy.
  • Udział nie jest potwierdzany zaświadczeniem.
  • Spotkanie nie będzie nagrywane.

W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu z Biurem CDDiT.

 

***

 

Dear Academia,

You are cordially invited to the open webinar "Experimential Learning. A philosophy of learning that promotes learning and human development ” will be hosted for you by Joanna Krajewska and Wojciech Busiel on November 23, 2023 (Thursday) from 17:00-18:30.

 

Webinar description:

 

Experiential Learning is a natural process of human adaptation to life's challenges. It is a process in which knowledge is created, competences are developed, and people become more self-aware. When we involve the living, authentic experience of learners in Learning, we make for ourselves and others a valuable space for mutual exchange and growth, further stimulating us to develop.

 

We want to invite you to a webinar in which we will introduce you to David and Alice Kolb's philosophy and model of experiential Learning. By spending time together, we will contribute to consciously engaging in the process of (Learning) using all modalities of experience: feeling, reflecting, thinking, and acting.

 

Additional information at: https://cddit.ug.edu.pl/webinar-23-listopada-2023

 

Link:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmU3Y2JiY2MtYmRiOS00NjE5LTg5YWUtYTJkOTIwMzAxNjlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22535a401b-7a76-4b5d-8511-5d979dd300d3%22%7d

 

Rules for participating in the webinar:

 

  • Registration is not required for the webinar. 
  • A certificate does not evidence participation. 
  • The meeting will not be recorded.

 

If you have any questions, please contact the CDDiT Office.

 

You are warmly welcome!

 

***