Forum "Krajobraz a człowiek I Człowiek w krajobrazie"

calendar_month
-
location_on
Budynek Neofilologii UG
Organizator wydarzenia:
Instytut Ochrony Krajobrazu Pomorza
Image
Dodane przez mnieczuja - pt., 23/02/2024 - 11:19

Instytut Ochrony Krajobrazu Pomorza zaprasza na Forum Społeczno – Naukowe pt. „Krajobraz a człowiek I Człowiek w krajobrazie”, które odbędzie się się 1 marca 2024 r., od godz. 9.30, w Uniwersytecie Gdańskim (w Sali Teatralnej im. prof. Jerzego Limona w budynku Neofilologii UG).

Wydarzenie, które ma charakter otwarty, dedykowane jest mieszkańcom regionu, wrażliwym na problemy związane z ochroną przyrodniczą, kulturową i architektoniczną Pomorza.

Program wydarzenia
9.30 otwarcie budynek Neofilologii, Wita Stwosza 51, Sala Teatralna

10.00−11.30 sesja Krajobraz jako wyzwanie
Krajobraz jako tekst, piękno, symbol prof. dr hab. Iwona Sagan
Planowanie przestrzenne i ochrona dziedzictwa kulturowego w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka r.pr. Magdalena Krzyżanowska-Mierzewska
O krajobrazie, dalekich widokach i alejach dr hab. Katarzyna Rozmarynowska
moderowanie dr hab. Piotr Rutkowski prof. UG

12.00−13.00 panel Krajobraz Pomorza Stan – Wyzwania – Dylematy
Monika Chabior, zastępczyni prezydenta Gdańska; Elżbieta Gackowska Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego; Marta Gibczyńska Gdański Zarząd Dróg i Zieleni; Paweł Lisowski starosta słupski; red. Michał Tokarczyk Polsat News
moderowanie dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk prof. UG

WARSZTATY
14.00−16.15 My w krajobrazie sale 168 i 170

14.00–15.00 Dlaczego krajobraz bioróżnorodny potrzebuje dziś ochrony? dr hab. Piotr Rutkowski prof. UG; dr Renata Afranowicz-Cieślak Nie bójmy się mediów! Jak współpracować z mediami na rzecz ochrony krajobrazu? red. Małgorzata Gradkowska (Zawsze Pomorze)

15.15–16.15 Fotografia przyrodnicza. Kiedy, jak i czym dokumentujemy nasze odkrycia? Andrzej Szuksztul Jak prawo chroni krajobraz? r.pr. Marek Foryś

16.30−17.15 spotkanie informacyjne Program Aktywni Obywatele sala 170 dr hab. Monika Rzeczycka, prof. UG

 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Organizatorzy:
Instytut Ochrony Krajobrazu Pomorza, Pracownia Badań nad Narracjami Pogranicza, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Pracownia Geobotaniki i Ochrony Przyrody UG
Patronat honorowy: Rektor UG prof. Piotr Stepnowski, Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz

Patronat medialny: Radio Gdańsk, Zawsze Pomorze

Zapraszamy!

plakat