Liczenie nietoperzy. Ile ssaków hibernuje tej zimy w Zbiorniku Wody Stara Orunia?

Nietoperz

Biolodzy z Uniwersytetu Gdańskiego i Członkowie Akademickiego Koła Chiropterologicznego PTOP ,,Salamandra" w pierwszej połowie lutego, rokrocznie, liczą nietoperze zimujące na terenie województwa pomorskiego i sąsiadujących z nim gminach woj. warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego