współpraca
Rozpoczyna się ostatnia tura naboru w pilotażowym programie mobilności naukowców dla studentów i doktorantów BARI (Baltic Science Network Mobility Programme for Research Internships). ZASADY SKŁADANIA OFERT I APLIKOWANIA Program BARI przyznaje stypendia studentom studiów licencjackich i magisterskich z regionu Morza Bałtyckiego na realizację staży badawczych (1-3 miesiące) w projektach badawczych oferowanych przez…