współpraca
Bakterie mogą powodować symptomy chorobowe na ponad 65 proc. gatunków roślin, a straty nimi powodowane mogą sięgać nawet 40 proc. plonów w sezonie wegetacyjnym. Dr hab. Robert Czajkowski, prof. UG z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, laureat konkursu PHC Polonium – Wspólne Projekty Badawcze między Polską a Francją, Narodowej Agencji…
życie akademickie
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków na wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Francją PHC Polonium. Granty wspierają mobilność naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-francuskich. Finansowanie jest przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów polskich naukowców w kraju partnera.  Wnioski…