fbpx Studia podyplomowe - oferta | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Studia podyplomowe - oferta

Wydział Biologii
Nazwa Telefon E-mail
SP Waloryzacja i Ochrona Obszarów Przyrodniczych +48 58 523 61 69,
+48 58 523 61 63
bgmk@ug.edu.pl
Wydział Filologiczny
Nazwa Telefon E-mail
SP Dwujęzyczność - metody nauki i terapii dziecka +48 58 523 23 63 seklog@ug.edu.pl
SP Emisji i Higieny Głosu +48 58 523 23 63,
+48 58 523 23 74
seklog@ug.edu.pl
PS Gerontologopedyczne +48 58 523 23 63,
+48 58 523 23 74
seklog@ug.edu.pl
SP Informacja i komunikacja językowa w biznesie i administracji +48 58 523 21 39,
+48 502 048 611
mindak@ug.edu.pl
SP Italianistyczne +48 58 523 30 39 filkdb@ug.edu.pl
SP Logopedia medialna +48 58 523 23 63,
+48 58 523 23 74
seklog@ug.edu.pl
PS Logopedyczne +48 58 523 23 74,
+48 58 523 23 63
seklog@ug.edu.pl
SP Nauczanie języka kaszubskiego +48 58 523 21 85 fpozrk@ug.edu.pl
SP Nauczanie języka polskiego jako obcego - Nowość: 30% zajęć on-line! +48 58 523 25 06 ewa.lubiszewska@ug.edu.pl
SP Neurologopedyczne +48 58 523 23 63,
+48 58 523 23 74
seklog@ug.edu.pl
SP Niderlandzkie +48 58 523 30 39 barbara.brzezicka@ug.edu.pl
SP Oligofrenologopedyczne +48 58 523 23 63 seklog@ug.edu.pl
SP Przekład specjalistyczny dla tłumaczy języka niemieckiego +48 58 523 30 29,
+48 58 523 30 37
sekretariat.lingwistyka@ug.edu.pl
SP Skandynawistyczne +48 58 523 30 30 sylwia.stegemann@ug.edu.pl
SP Surdologopedyczne +48 58 523 23 63,
+48 58 523 23 74
seklog@ug.edu.pl
SP Tłumaczenia ustne angpg@ug.edu.pl
SP Translatoryka - przekład literatury popularnej +48 668 176 286,
+48 58 523 21 39
angok@ug.edu.pl,
wioleta.karwacka@ug.edu.pl
SP Translatoryka - przekład specjalistyczny +48 668 176 286,
+48 58 523 21 39
angok@ug.edu.pl,
wioleta.karwacka@ug.edu.pl
SP Translatoryka – przekład literacki +48 668 176 286,
+48 58 523 21 39
angok@ug.edu.pl,
wioleta.karwacka@ug.edu.pl
SP Translatoryka – przekład medyczny +48 668 176 286,
+48 58 523 21 39
angok@ug.edu.pl,
wioleta.karwacka@ug.edu.pl
SP Uzupełniające Terapii Logopedycznej +48 58 523 23 63,
+48 58 523 23 74
seklog@ug.edu.pl
SP Wczesnej Interwencji Logopedycznej +48 58 523 23 63 seklog@ug.edu.pl
SP Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej +48 58 523 21 39 mindak@ug.edu.pl
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Nazwa Telefon E-mail
SP Podstaw Informatyki +48 58 523 22 11,
+48 58 523 22 82
pspi@ug.edu.pl
SP Ryzyko w finansach i ubezpieczeniach – z programowaniem i analizą danych +48 58 5232027 julita.smiech@ug.edu.pl
Wydział Nauk Społecznych
Nazwa Telefon E-mail
SP Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe +48 58 523 41 61,
+48 605 118 618
admkgk@ug.edu.pl
SP Diagnostyka psychologiczna +48 58 523 43 24 diagnostykapsychologiczna@ug.edu.pl
SP Dyplomacja współczesna +48 602 558 102,
+48 58 523 41 61
admkgk@ug.edu.pl
SP Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną [dawniej: Oligofrenopedagogika z podstawami pracy w klasie integracyjnej] +48 600 786 954 joanna.belzyt@ug.edu.pl
SP Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli marta.jurczyk@ug.edu.pl
SP Edukacja integracyjna i włączająca osób z niepełnosprawnością joanna.belzyt@ug.edu.pl
SP Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa +48 602 767 841 lukasz.wirkus@ug.edu.pl
SP Organizacja Pomocy Społecznej
SP Pedagogiczne +48 58 523 44 51 sylwia.topyla@ug.edu.pl
SP Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna +48 58 523 42 50 pedkm@ug.edu.pl
SP Psychologia Kliniczna +48 58 523 43 51 specjalizacja.psychologiakliniczna@ug.edu.pl,
ilona.pocwierz-marciniak@ug.edu.pl
SP Psychologia Przywództwa w Organizacjach +48 606 723 805 psypodypl@ug.edu.pl
SP Psychologia Sportu +48 58 523 43 24 psydbu@ug.edu.pl,
nszz@ug.edu.pl
SP Psychologia Transportu a.peplinska@ug.edu.pl
SP Psychotraumatologia +48 572 727 529 psychotraumatologia@ug.edu.pl,
marta.sitarz@ug.edu.pl
SP Reklama i Marketing Medialny +48 58 523 44 44,
+48 501 070 148
dziensek@ug.edu.pl
SP Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna według standardu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela +48 501 343 974 marta.pieta@ug.edu.pl
SP Resocjalizacja i Wczesna Interwencja Społeczna +48 58 523 42 55 anna.wlazlo@ug.edu.pl
SP Socjoterapia i praca z grupą +48 501 343 974 marta.pieta@ug.edu.pl
SP Socjoterapia: zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - według standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela +48 501 343 974 marta.pieta@ug.edu.pl
noweSP Start for Ph.D. in Social Sciences phdsocialsciences@ug.edu.pl
SP Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych +48 572 727 534,
+48 58 523 44 03
violetta.lotysz@ug.edu.pl,
saz@ug.edu.pl
SP Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju +48 725 991 121 czr@ug.edu.pl
SP Terapia i edukacja dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się +48 725 991 121 stu@ug.edu.pl
SP Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju +48 725 991 121 psyedu@ug.edu.pl
SP Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla pedagogów specjalnych marta.jurczyk@ug.edu.pl
SP Wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja dziecka z autyzmem +48 58 523 42 63 marta.jurczyk@ug.edu.pl
SP Zakładanie i prowadzenie alternatywnych placówek wczesnej edukacji +48 58 523 42 50 pedkm@ug.edu.pl
Wydział Oceanografii i Geografii
Nazwa Telefon E-mail
SP GIS - System Informacji Geograficznej +48 58 523 66 14 cgisju@ug.edu.pl,
d.litwicka@ug.edu.pl
SP Współzarządzanie rozwojem miast i gmin +48 58 523 65 90 kgse@ug.edu.pl
Wydział Zarządzania
Nazwa Telefon E-mail
noweSP Analiza Danych - Big Data +48 58 523 12 18 arkadiusz.kozlowski@ug.edu.pl
SP Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem +48 58 523 14 75,
+48 58 523 14 43
finprzed.wzr@ug.edu.pl,
joanna.sachetti@ug.edu.pl
SP EMBA [międzywydziałowe] +48 58 523 13 95,
+48 513 171 505
mba@ug.edu.pl
SP Event Manager +48 58 523 14 64 marketing.wzr@ug.edu.pl
SP Komercjalizacja nieruchomości [we współpracy z firmą JLL] +48 58 523 14 08 wieslawa.patecka@ug.edu.pl
MPS przygotowujące do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach "Ekonomia i finanse" oraz "Nauki o zarządzaniu i jakości" [międzywydziałowe] +48 58 523 14 32 teresa.plenikowska-slusarz@ug.edu.pl
SP Menedżer w instytucjach kultury +48 58 523 14 17,
+48 58 523 11 75
oiz.wzr@ug.edu.pl
PS Menedżerskie +48 58 523 14 17,
+48 58 523 11 75
oiz.wzr@ug.edu.pl
PS menedżerskie dla kadry kierowniczej jednostek wymiaru sprawiedliwości +48 58 523 14 17,
+48 58 523 11 75
oiz.wzr@ug.edu.pl
noweSP Organizacja i zarządzanie w transporcie kolejowym +48 58 523 14 17 oiz.wzr@ug.edu.pl
SP Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych +48 58 523 14 00 m.kuciapski@ug.edu.pl,
darek@ug.edu.pl
SP Rachunkowości i Podatków +48 58 523 14 23 rachunkowosc.wzr@ug.edu.pl
SP Rachunkowość ACCA +48 58 523 14 23 rachunkowosc.wzr@ug.edu.pl
SP Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny +48 601 649 535 jaroslaw.kujawski@ug.edu.pl
SP Ubezpieczenia Społeczne [międzywydziałowe] +48 58 523 14 92 finanse.wzr@ug.edu.pl
SP Wycena Nieruchomości +48 58 523 14 08 wieslawa.patecka@ug.edu.pl
SP Zaawansowana rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa +48 58 523 14 23 rachunkowosc.wzr@ug.edu.pl
SP Zarządzanie jednostkami administracji publicznej +48 58 523 14 17,
+48 58 523 11 75
oiz.wzr@ug.edu.pl
SP Zarządzanie Kapitałem Ludzkim +48 58 523 14 17,
+48 58 523 11 75
oiz.wzr@ug.edu.pl
SP Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi [we współpracy z Euro Styl (Grupa Dom Development) oraz JLL] +48 58 523 14 08 wieslawa.patecka@ug.edu.pl
SP Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi +48 58 523 14 17,
+48 58 523 11 75
oiz.wzr@ug.edu.pl
SP Zarządzanie procesami w biznesie +48 58 523 11 75,
+48 58 523 14 17
oiz.wzr@ug.edu.pl,
piotr.sliz@ug.edu.pl
SP Zarządzanie Projektami +48 58 523 14 61 joanna.sadkowska@ug.edu.pl
SP Zarządzanie Projektami IT +48 58 523 14 92 emilia.dmochowska@ug.edu.pl