Biuro Jakości Kształcenia | Serwis główny UG

Biuro Jakości Kształcenia

Rektorat
Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 24 09
Symbol: 
R426

Kierownik

Zadania

  1. Monitoruje jakość kształcenia na wszystkich formach studiów poprzez organizowanie badań służących pomiarowi jakości kształcenia wśród studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, nauczycieli akademickich, innych pracowników Uniwersytetu Gdańskiego oraz poprzez analizę i publikowanie wyników wymienionych badań.
  2. Rozpowszechnia wiedzę obejmującą informacje dotyczące zagadnień związanych z zapewnianiem jakości kształcenia.
  3. Realizuje i koordynuje działania podejmowane w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, w tym zapewnia obsługę administracyjną Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.
  4. Współpracuje z Uczelnianym Zespołem ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, Wydziałowymi Zespołami ds. Zapewniana Jakości Kształcenia, Wydziałowymi Zespołami ds. Akredytacji, stowarzyszeniami absolwentów działającymi przy Uniwersytecie oraz innymi osobami i instytucjami, których działalność ma wpływ na jakość kształcenia.
  5. Przygotowuje zestawienia i analizy porównawcze wyników postępowań akredytacyjnych, monitoruje wdrażanie zaleceń pokontrolnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz innych jednostek akredytujących kształcenie na Uniwersytecie Gdańskim.
  6. Zajmuje się organizacją oraz obsługuje konferencje, seminaria jakościowe i dydaktyczne.
  7. Uczestniczy w projektach dotyczących jakości kształcenia realizowanych przez Uniwersytet.