fbpx UG w liczbach | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

UG w liczbach

Uniwersytet Gdański w liczbach 2020

październik 2020

 • 11 wydziałów

 • Centrum Języków Obcych

 • Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

 • 89 kierunków studiów

 • 212 specjalności

 • 21 874 studentów

 • 3 Szkoły Doktorskie

 • Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (ang. ICCVS)

 • Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych (ang. ICTQT)

 • 20 studiów doktoranckich

 • 929 doktorantów, w tym 99 w szkołach doktorskich

 • 107 studiów podyplomowych

 • 1 608 słuchaczy studiów podyplomowych

 • 573 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych z zagranicy

 • 1 744 pracowników naukowo-dydaktycznych

 • 1 669 814 woluminów w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej

 • 532 005 tytułów książek dostępnych elektronicznie

 • 138 968 tytułów czasopism dostępnych elektronicznie

 • 87 110 dzieł dostępnych w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 • Biblioteka UG

 • 6 bibliotek specjalistycznych

 • 1 105 miejsc w czytelniach

 • 6 dni w tygodniu czynne są czytelnie biblioteczne

 • 7 dostępnych domów studenckich

 • 120 studenckich kół naukowych

 • 17 studenckich stowarzyszeń, organizacji i międzywydziałowych kół naukowych

 • 11 doktoranckich kół naukowych

 • 7 lektoratów języków obcych dla studentów

 • 1 630 stanowisk komputerowych dostępnych dla studentów, w tym 1 619 z dostępem do Internetu

 • 129 780,98 m2 – powierzchnia użytkowa budynków dydaktyczno-naukowych funkcjonujących obecnie w ramach Kampusu Oliwa

 • 177 779,91 m2 – powierzchna użytkowa wszystkich budynków uczelni pełniących funkcje dydaktyczno-naukową i administracyjną

 • 50 228,5 m2 – powierzchnia użytkowa inwestycji Budowa Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w ramach funduszy unijnych: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2017-2013 oraz 2014-2020

 • 1,51 ha – powierzchnia EkoParku UG

 • 10 nowych obiektów w ramach projektu budowy Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie. 9 inwestycji zrealizowanych: budynek Wydziału Prawa i Administracji, budynek Biblioteki Głównej UG, budynek Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii, nowa siedziba Wydziału Chemii, nowa siedziba Wydziału Biologii, budynek Neofilologii, budynek administracji centralnej, budynek Instytutu Biotechnologii, budynek Instytutu Informatyki, 1 inwestycja planowana – budowa Centrum Sportowego UG.

   

  Oprac.: dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy UG

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Rogo
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 29 września 2020 roku, 12:26