UG w liczbach

Uniwersytet Gdański w liczbach

 

 • 11 wydziałów
   
 • Centrum Języków Obcych
   
 • Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
   
 • Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (ang. ICCVS)
   
 • Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych (ang. ICTQT)
   
 • 97 kierunków studiów
   
 • 258 specjalności
   
 • 4 Szkoły Doktorskie
   
 • 17 studiów doktoranckich
   
 • 112 studiów podyplomowych
   
 • 21 496 studentów, w tym:
   
 • 230 doktorantów na studiach doktoranckich
   
 • 396 doktorantów w szkołach doktorskich
   
 • 1 204 słuchaczy studiów podyplomowych
   
 • 602 studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych z zagranicy
   
 • 1 788  nauczyciele akademiccy
   
 • Biblioteka UG
   

                       1 690 753 woluminów w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej

                       598 078 tytułów książek dostępnych elektronicznie

                      152 789 tytułów czasopism dostępnych elektronicznie

                      111 654 dzieł dostępnych w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej
 
                        
6 bibliotek specjalistycznych
 

                       985 miejsc w czytelniach
 
                       
6 dni w tygodniu czynne są czytelnie biblioteczne
 

 • 140 studenckich kół naukowych
   
 • 5 studenckich stowarzyszeń, organizacji i międzywydziałowych kół naukowych
   
 • 7 lektoratów języków obcych dla studentów
   
 • 1 630 stanowisk komputerowych dostępnych dla studentów, w tym 1 619 z dostępem do Internetu
   
 • Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego
   
 • Muzeum Inkluzji w Bursztynie
   
 • Muzeum Kryminalistyki 
   
 • Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej
   
 • Radio MORS (Megaotwarte Radio Studenckie)
   
 • 129 780,98 m2 – powierzchnia użytkowa budynków dydaktyczno-naukowych funkcjonujących obecnie w ramach Kampusu Oliwa
   
 • 177 779,91 m2 – powierzchna użytkowa wszystkich budynków uczelni pełniących funkcje dydaktyczno-naukową i administracyjną
   
 • 50 228,5 m2 – powierzchnia użytkowa inwestycji Budowa Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w ramach funduszy unijnych: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2017-2013 oraz 2014-2020
   
 • 1,51 ha – powierzchnia EkoParku UG
 • 10 nowych obiektów w ramach projektu budowy Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie:
   
 • 9 inwestycji zrealizowanych: budynek Wydziału Prawa i Administracji, budynek Biblioteki Głównej UG, budynek Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii, nowa siedziba Wydziału Chemii, nowa siedziba Wydziału Biologii, budynek Neofilologii, budynek administracji centralnej, budynek Instytutu Biotechnologii, budynek Instytutu Informatyki,
   
 • 1 inwestycja planowana – budowa Centrum Sportowego UG.

 

aktualizacja: Zespół Prasowy na podst. informacji opracowanej przez dr Beatę Czechowską - Derkacz

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 14. Marzec 2014 - 08:20; osoba wprowadzająca: Anna Pauli Ostatnia zmiana: wtorek, 25. Lipiec 2023 - 11:41; osoba wprowadzająca: Magdalena Nieczuja-Goniszewska