Inne jednostki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Inne jednostki

Specjalista grafik

Główny specjalista ds. informatycznych

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyczno-Studenckich

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Starsi wykładowcy

Wykładowcy

Lektorzy

Instruktorzy

Redaktor prowadzący

Redaktorzy

Sekretarz

Specjalista ds. organizacji i marketingu

Specjalista ds. rozliczeń

Referenci ds. obsługi sprzętu audiowizualnego

Pracownicy

Pracownicy administracyjni

Pracownicy biblioteczni

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy techniczni

Konserwatorzy książki