Zakład Badań nad Rodziną i Jakością Życia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk