Wydział Oceanografii i Geografii | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wydział Oceanografii i Geografii

Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Oceanografii
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 46
81-378 Gdynia
Telefon: +48 58 523 66 00
Fax: +48 58 523 66 50

Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii

Telefon: +48 58 523 66 10

Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju

Telefon: +48 58 523 66 45

Prodziekan ds. Studenckich

Telefon: +48 58 523 65 00

Prodziekan ds. Kształcenia

Telefon: +48 58 523 66 45
Symbol: 
G000

Dziekan

Prodziekan ds. Kształcenia

Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju

Prodziekan ds. Studenckich

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Organizacji i Rozwoju

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Doktoranci

Specjaliści ds. informatyki

Starsi marynarze

Sekretarzowie Redakcji

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy Sekretariatu Instytutu

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni (składnica map)

Pracownicy wykwalifikowani