Tydzień na Uniwersytecie Gdańskim 9-15 października 2017 r. | Serwis główny UG

Tydzień na Uniwersytecie Gdańskim 9-15 października 2017 r.

Tydzień na Uniwersytecie Gdańskim

Zapowiedź wydarzeń

9-15 października 2017 r. 

 

9 października (poniedziałek)

 

 • Wykład  prof. Bogdana Cichockiego „O Marianie Smoluchowskim, genialnym polskim fizyku, w setną rocznicę śmierci”

godz. 18.00, Ratusz Staromiejski, Gdańsk, ul. Korzenna 33/35

 

11 października (środa)

 

 • Wykład prof. Constantijna Bakkera z Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam pt. ‘Brexit and future relationship between EU and UK’

godz. 11:15, Wydział Prawa i Administracji UG, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 6, Aud. „B”

 

 • Wykłady mistrzowskie 2017/2018: wykład prof. Małgorzaty Książek-Czermińskiej pt. „Czytanie narracji w przestrzeniach muzealnych”

godz. 13:15, Wydział Filologiczny UG, budynek Neofilologii, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 51, Sala Teatralna

 

 • Trójmiejska Debata Rektorów na temat roli uczelni wyższych w naszym regionie z udziałem rektorów: Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Morskiej w Gdyni i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

godz. 17:30, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk, pl. Solidarności 1.

\Więcej informacji: https://ug.edu.pl/media/aktualnosci/69594/trojmiejska_debata_rektorow

 

12 października (czwartek)

 

 • Wykład prof. Jean-Pierre Lasota z Institut d'Astrophysique de Paris oraz Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie pt. „Najjaśniejsze źródła rentgenowskie: czarne dziury czy gwiazdy neutronowe?”

o godz. 10:15, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 57, audytorium nr 1

 

 • Międzynarodowa Konferencja „Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2017”

do 13 października, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk, pl. Solidarności 1 oraz Wydział Nauk Społecznych UG, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4.

]\Więcej informacji: http://www.mediabizneskultura.ug.edu.pl/

 

 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Mówię więc (kim?) jestem – W poszukiwaniu tożsamości językowej”

do 13 października, Wydział Filologiczny UG, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55.

Więcej informacji: https://ug.edu.pl/konferencje/66673/mowie_kim_jestem_-_w_poszukiwaniu_tozsamosci_jezykowej

 

 • Pokaz filmu pt. „Królewicz Olch” i spotkanie z reżyserem Kubą Czekajem

godz. 18:30, Wydział Filologiczny UG, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55

 

13 października (piątek)

 

 • Warsztat pracy reportera – spotkanie z Dorotą Karaś
  godz. 12:15-13:45, Wydział Nauk Społecznych UG, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, aula S 207
   
 • Wernisaż wystawy fotograficznej pt. „PhotoArea II”, na którą składają się zarówno fotografie pochodzące z realizacji dyplomowych stopnia magisterskiego, jak i prace studenckie, zrealizowane na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w ramach specjalności fotograficznej
  godz. 15:00, Wydział Nauk Społecznych UG, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, hol 
   
 • Warsztat językowy „Verhör, Vernehmung oder Befragung...? Wortschatzübungen zum Thema deutsche juristische Fachsprache” („Jak nazwać po niemiecku przesłuchanie? Ćwiczenia ze słownictwa niemieckiej terminologii sądowniczej”)
  godz. 17:30-19:00, Centrum Herdera, Gdańsk, ul. Ogarna 26

Opracowane przez Biuro Rzecznika Prasowego

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Justyna Sikorska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 10 października 2017 roku, 11:04