Udział Uniwersytetu Gdańskiego w Gali Pomorskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2019 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Udział Uniwersytetu Gdańskiego w Gali Pomorskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2019

Uniwersytet Gdański zaprezentował swoją ofertę edukacyjną na stoisku informacyjnym podczas uroczystej Gali Pomorskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2019, która odbyła się 7 lutego 2019 r. w Auli Politechniki Gdańskiej. Podczas uroczystości wręczono nagrody 10 najlepszym liceom i technikom z województwa pomorskiego. Uniwersytet Gdański był reprezentowany na Gali przez Prorektora ds. Studenckich, dra hab. Arnolda Kłonczyńskiego, profesora nadzwyczajnego.

Stoisko informacyjne UG, na którym obecni byli przedstawicieli Biura Rekrutacji i Sekcji Promocji cieszyło się szczególnie dużym zainteresowaniem a odwiedzająca je licznie młodzież zadawała szereg pytań dotyczących procesu rekrutacyjnego i oferty studiów na UG. Swoją ekspozycję zaprezentowała również Stacja Morska w Helu im. Profesora Krzysztofa Skóry IO UG. Na stoisku edukacyjnym poświęconemu bałtyckim fokom, przedstawiciele Stacji opowiadali o fokach szarych – gatunku rodzimym zamieszkującym południowe brzegi Bałtyku, o ich biologii, zagrożeniach związanych z działalnością człowieka, a także relacjach pomiędzy fokami i rybołówstwem. Udostępnione zostały również materiały edukacyjne (postery, ulotki) dotyczące m.in. zasad postępowania w sytuacji spotkania foki na brzegu.

 

1234
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Żurawik
Treść wprowadzona przez: Andrzej Żurawik
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 8 lutego 2019 roku, 14:37