UG partnerem w badaniach nad urządzeniem do neurorehabilitacji seniorów

Opaska Neuroplay

NeuroPlay to medyczne urządzenie do samodzielnej neurorehabilitacji seniorów. Do tej pory w ramach grantu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeprowadzone zostały badania kliniczne na grupie ponad stu osób powyżej 65 roku życia z województwa kujawsko-pomorskiego i śląskiego. Teraz Uniwersytet Gdański, jako pierwsza jednostka naukowa na Pomorzu, włączy się do badań. Opaska neurologiczna, wyposażona w sensory EEG, spowolnić ma negatywne zmiany intelektualne osób po 65 r.ż.

Uniwersytet Gdański włącza się do dalszych badań mających na celu poprawę jakości funkcjonowania seniorów. Produktem finalnym projektu Neuroplay jest opaska neurologiczna, działająca w oparciu o metodę neurofeedback, służąca do treningu funkcji poznawczych seniorów. Pierwszy etap testów klinicznych dobiega powoli końca, jednak zespół planuje kontynuować prace badawcze w kolejnych miesiącach

- Trening, który seniorzy będą mogli wykonywać samodzielnie w domu polega na wykorzystaniu opaski wyposażonej m.in. w sensory EEG, którą zakłada się na głowę, i grze w specjalnie stworzone gry na tablecie. W czasie treningu dane dotyczące aktywności mózgu zbierane są w czasie rzeczywistym i wpływają na przebieg gry. W ten sposób pacjent na bieżąco otrzymuje informację dotyczącą tego, w jakim stanie się znajduje, czyli np. czy jest wystarczająco skoncentrowany, a w dłuższej perspektywie uczy się osiągać ten stan samodzielnie - wyjaśnia psycholog i pedagog, dr Marcin Welenc z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, konsultant ds. psychologii klinicznej w projekcie.

Jak podkreśla dr Welenc, zaburzenia poznawcze dotykają coraz większą części populacji, a to przekłada się na obniżenie jakości funkcjonowania osób starszych przy jednoczesnym stałym wydłużaniu się życia.

- Obecnie osoby w wieku 65 lat i więcej stanowią ok.14,7% populacji. W 2035 roku liczebność tej grupy wzrośnie do 24,5%, a w 2050 osiągnie ponad 30%. Już teraz maleje grupa osób starzejących się pomyślnie. Uznaje się, że otępienie może stać się jedną z najkosztowniejszych chorób współczesnych czasów - dodaje dr M. Welenc.

Zalet stosowania opaski Neuroplay wylicza się wiele. Najważniejszą z nich jest dłuższe zachowanie sprawności mózgu, który do dobrego funkcjonowania potrzebuje ćwiczeń i stymulacji. Aktualnie badania prowadzone są w grupach pacjentów z otępieniem w stopniu lekkim, z MCI (łagodnymi zaburzeniami poznawczymi) oraz starzejących się fizjologicznie. Jak podkreślają badacze, dzięki korzystaniu z opaski  poprawić ma się przede wszystkim koncentracja uwagi, która wpływa także na inne procesy poznawcze. Projekt realizowany jest w ramach grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie działania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – Projekty Aplikacyjne.

EMW/Zespół Prasowy UG