Pożegnanie - prof. dr hab. Lucyna Falkowska

Z  głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 7 kwietnia 2021 r. zmarła 

 

prof. dr hab. Lucyna Falkowska   

 

Profesor specjalizująca się w chemii atmosfery, oceanografii chemicznej oraz ochronie środowiska morskiego.

Autorka licznych publikacji naukowych.

Ceniony Nauczyciel akademicki i Wychowawca studentów

i młodych pracowników nauki.

 

Rodzinie i Bliskim

składamy wyrazy współczucia

 

Cześć Jej pamięci

oddają

 

Rektor, Senat i Społeczność Akademicka

Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Biogram

Prof. dr hab. Lucyna Falkowska swoją karierę zawodową rozpoczęła w Uniwersytecie Gdańskim bezpośrednio po ukończeniu studiów oceanograficznych w 1976 r. Tutaj też uzyskała kolejne stopnie naukowe zwieńczone tytułem profesora nadanym w roku 2006.

Pani Profesor prowadziła badania naukowe i zajęcia dydaktyczne, które skupiały się na tematyce przestrzennej i czasowej transformacji substancji odżywczych w morzu wraz z ich dopływem atmosferycznym. Swoje eksperymenty naukowe koncentrowała na procesach wymiany masy i energii pomiędzy morzem i atmosferą oraz wpływie stratyfikacji termohalinowej morza na dystrybucję materii organicznej. Jej prace znalazły uznanie w świecie nauki mimo, że tym zjawiskiem zajmuje się niewielka grupa naukowców. Publikacje o metodyce pobierania próbek mikrowarstwy i  transformacji materii są ciągle cytowane w literaturze światowej.  W konsekwencji tych odkryć została zaproszona do wygłoszenia wykładu na Uniwersytecie Piotra i Marii Curie w Paryżu.

Będąc samodzielnym pracownikiem naukowym, Pani Profesor stworzyła Zespół skoncentrowany na badaniach chemicznych atmosfery i wody morskiej. Dało to asumpt do podjęcia nowych wyzwań w postaci projektów finansowanych przez KBN, WFOŚiGW,  MNiSW oraz NCN.

Profesor Lucyna Falkowska wypromowała 13 doktorów. Pięciu z nich pracuje na macierzystej uczelni, a troje zostało już samodzielnymi pracownikami i tworzą w Instytucie Oceanografii UG własne zespoły. Pozycja Zespołu zdobywana przez lata jest dostrzegana w kraju i za granicą. Świadczy o tym szeroka współpraca międzynarodowa i udział członków Zespołu w projektach BAEX, BASSYS, CIESM, ACCENT, ACTRIS.

Pani Profesor była współautorem pierwszego polskiego podręcznika do ćwiczeń z chemii morza, który powstał na początku Jej pracy zawodowej. W latach następnych pojawiło się kolejnych siedem podręczników do wykładów i ćwiczeń. Wspieranie rozwoju młodej kadry było ważną częścią Jej aktywności akademickiej. Była  twórcą i organizatorem kilkunastu edycji Sympozjum Młodych Oceanografów, które jest forum prezentacji osiągnięć naukowych młodych naukowców i studentów w zakresie badań morza.

Prof. dr hab. L Falkowska była członkiem wielu organizacji i towarzystw naukowych (m.in. Komitet Badań Morza PAN, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa UG).

Za swoją aktywność zawodową prof. dr hab. Lucyna Falkowska została uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz wieloma nagrodami Rektora UG.

Wirtualna Księga Kondolencyjna

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Prof. Falkowska 1.79 MB
Zespół Prasowy UG