Szkielety dinozaurów sprzed 250 mln lat trafią na Wydział Biologii UG

Szkielet silezaura

Szkielet silezaura. Źródło: Wikipedia 

Szkielety metopozaura i silezaura, odlewy czaszek metapozaura, cyklotozaura i stagonolepisa oraz amonity trafią na Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie zorganizowana zostanie wystawa pradawnych organizmów. Zwierzęta pochodzą z triasu i kredy, a więc odpowiednio sprzed ok. 250-200 oraz 145-66 mln lat. 

Eksponaty, które Wydział Biologii planuje wypożyczyć, pochodzą z wykopalisk prowadzonych na Opolszczyźnie. Obecnie znajdują się w zbiorach Uniwersytetu Opolskiego i Jura Parku w Krasiejowie. Do Gdańska trafią dzięki życzliwemu zaangażowaniu kustosza tych zbiorów, pani prof. Eleny Yazykowej z Uniwersytetu Opolskiego.

I choć nie są to dinozaury kojarzone z gigantami w stylu tyranozaura czy diplodoka - będą znacznie mniejsze, długość ich ciał nie przekracza bowiem 3 m, a ciężar 200 kg - wrażenie robi ich wiek - zwierzęta pochodzą z ery mezozoicznej, dokładniej z triasu i kredy, a więc odpowiednio sprzed ok. 250-200 oraz 145-66 mln lat. 

- O zorganizowaniu wystawy pradawnych organizmów na Wydziale Biologii myślałem już dawno. Sądzę, że warto przybliżyć historie stworzeń, które występowały na Ziemi jeszcze przed pojawieniem się człowieka, które były bardzo odmienne od obecnie żyjących – mówi prof. dr hab. Dariusz Szlachetko, dziekan Wydziału Biologii UG, pomysłodawca wystawy pradawnych organizmów. - Wystawie towarzyszyć będą materiały edukacyjne w formie plansz z opisami samych eksponatów, warunków ich życia, historii geologicznej Ziemi, zmian płyt tektonicznych i klimatu, itd. Nasz budynek wydaje się być do tego celu bardzo dobrze przystosowany. Już obecnie eksponujemy szkielety kilku dużych ssaków współczesnych (m.in. kompletny szkielet płetwala szarego, największy w Polsce). To takie swoiste memento, które powinno uświadomić nam także, jak bardzo łatwo utracić różnorodność biologiczną. Mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się wzbogacić nasze wystawy o okazy większe gabarytowo.

Na Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego trafić mają:

  • odlewy czaszek - Metaposaurus i Cyclotosaurus (duże płazy o długości ciała ok. 2 m i potężnej głowie zajmującej mniej więcej trzecią część ciała), Staganolepis (gad - największy w tej grupie organizmów, ważący ok. 200 kg);
  • amonity - zwierzęta spokrewnione ze współczesnymi ośmiornicami, o muszlach o średnicy ok 80 cm; 
  • modele Metaposaurus oraz Silesaurus. Ten ostatni jest szczególnie interesujący, został bowiem opisany przez polskich badaczy, na podstawie znalezisk z Krasiejowa (stąd nazwa - w wolnym tłumaczeniu "jaszczur ze Śląska).  

Termin przybycia eksponatów do Gdańska to lipiec 2021 r.

Zobacz film (przygotowany przez portal Trojmiasto.pl) o już istniejącej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego ekspozycji szkieletów ssaków. O zgromadzonych eksponatach opowiadają: prof. UG, dr hab. Piotr Rutkowski z Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody  oraz dr Michał Goc z Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców Wydziału Biologii UG. 

Na zdjęciach metopozaur, silezaur i cyklotozaur. Źródło: Wikipedia
Załączniki
EMW/Zespół Prasowy UG