Gazeta Uniwersytecka – kwietniowy numer

Do rąk czytelników trafi niebawem najnowszy numer Gazety Uniwersyteckiej. Kwietniowe wydanie liczy sporo, bo aż siedemdziesiąt pięć stron. Przeczytamy w nim o aktualnych wydarzeniach, badaniach i sukcesach uczelni, a także o historii i podsumowanie jubileuszu naszej Alma Mater.

Numer tradycyjnie rozpoczyna kalendarium wydarzeń z przeglądem najważniejszych wydarzeń m.in. nadania jednemu z gdańskich tramwajów imienia prof. Janusza Sokołowskiego, inicjatora powstania naszej uczelni i jej pierwszego rektora. Odnotowano także zmiany w Statucie UG oraz nagrody dla naukowców i studentów. Zamieszczono foto-relację z wręczenia medali 50-lecia UG oraz Taylorów i Mrongowiuszy za lata 2020 i 2021.

Numer otwiera artykuł poświęcony zakończeniu obchodów jubileuszu 50-lecia uczelni i święta UG, w którym prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Rektor UG podsumowuje i przedstawia plany rozwoju na kolejne lata uniwersytetu. Wśród tych ostatnich, podkreśla wdrożenie nowej, transparentnej polityki kadrowej wobec zatrudniania, awansów, zmiany ścieżek rozwoju zawodowego czy współpracy z emerytowanymi pracownikami, a także dbałość w obszarze społecznej odpowiedzialności nauki. W planach zapowiada także m.in. wdrożenie wsparcia przedsiębiorczości akademickiej oraz rozwiązań technologicznych i przyrodniczych w przestrzeniach kampusów uczelni z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i działań proekologicznych.

- Obraliśmy dobry i pewny kurs. Mam nadzieję, że pozwoli nam to omijać „rafy” niepowodzeń i zawijać tylko do przyjaznych „portów” doskonałości dydaktycznej, badań naukowych najwyższej próby oraz wyłącznie pozytywnego wpływu naszej działalności na otoczenie społeczne i gospodarczej – podsumował Rektor.

Z tematów poruszonych na łamach gazety warto polecić podsumowujący artykuł na temat roku pandemii na uczelni, aby dowiedzieć się jak sobie radzą studenci, pracownicy naukowi i administracyjni  w tym trudnym czasie.

Przeczytamy także o dyskusji na temat zmian klimatu, towarzyszącej Międzynarodowemu Szczytowi Adaptacji do Zmian Klimatu 2021, ewaluacji jakości działalności naukowej, a także o interdyscyplinarnym projekcie Wydziału Chemii i Ekonomicznego w ramach programu Społecznej Odpowiedzialności Nauki.

Najwięcej miejsca poświęciła redakcja gazety kończącemu się jubileuszowi uczelni, zamieszczając wiele informacji o historii i początkach uczelni, ale także o współczesnym jej zarządzaniu oraz o wybitnych absolwentach i miejscu UG wśród krajowych i międzynarodowych  instytucji akademickich. W gazecie przeczytamy o historii i zobaczymy zmiany, jakim uległo logo naszej uczelni oraz relację z otwartej właśnie wystawy Droga do uniwersytetu. UG i jego poprzedniczki 1945-1970.

Z kolei w dziale wywiady opublikowana jest pierwsza rozmowa z nowego cyklu gazety. Przypomnijmy, Uniwersytet Stanforda, wydawnictwo Elsevier oraz firma SciTech Strategies na łamach „PLOS Biology” opublikowały listę naukowców, których prace są najczęściej cytowane w literaturze naukowej. W tej grupie dwóch procent badaczy - znalazło się siedmiuset dwudziestu sześciu naukowców z Polski, a wśród nich – czternastu z UG. Od tego numeru gazeta publikować będzie rozmowy z naszymi naukowcami. Pierwszym z nich jest prof. dr. hab. Ryszard Horodecki, kierujący zespołem Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych (ICTQT) oraz członek Rady Naukowej Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej.

Wśród rozmów znajdziemy interesujące spostrzeżenia dr Agaty Rudnik, dyrektorki Centrum Wsparcia Psychologicznego UG. W numerze GU także podsumowanie działań Akademickiego Centrum Kultury w pandemii i sukcesów uczelnianych sportowców oraz recenzja poświęcona najnowszej powieści prof. Dariusza Filara pt. Szklanki żydowskiej krwi.

Oprac. Ewa K.Cichocka/ Zespół Prasowy UG

Ewa Cichocka/ Zespół Prasowy UG