Klub Absolwentów UG - zapraszamy do wypełniania ankiety i rejestracji

W ponad 50 letniej historii Uniwersytetu Gdańskiego mury uczelni opuściło wielu znakomitych absolwentów. Rzesze zasiliły polską gospodarkę, szkolnictwo; niektórych  znamy z kart podręczników, innych z mediów. Wszystkich łączą nie tylko mury uczelni, ale przede wszystkim wspomnienia - zajęć, wykładowców, wydarzeń politycznych, które przeplatały się z historią naszej Alma Mater, przyjaciół, których poznawało się na studiach, historie rodzinne, miłosne itp. Dużo jest rodzin, w których Absolwentami UG są już kolejne pokolenia.

Chcielibyśmy zaprosić naszych Absolwentów, żeby razem z nami zapisywali nie tylko karty przeszłości, ale mieli wpływ na przyszłość Uniwersytetu Gdańskiego. W tym celu Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski zdecydował o powołaniu Klubu Absolwenta, który będzie zrzeszał wszystkich Absolwentów, niezależnie jaki wydział ukończyli.

W przyszłości chcemy, żeby  osoby należące do Klubu mogły korzystać ze specjalnej oferty, jednak żeby ją dobrze przygotować musimy znać Państwa oczekiwania.

W tym celu prosimy Absolwentów o zarejestrowanie się w formularzu, który dostępny jest pod linkiem: https://forms.office.com/r/X3fBmbmNAP

Będziemy dzięki temu mogli się też z Państwem kontaktować i informować o naszej ofercie.

Uwaga - przynależność do Klubu Absolwentów nie pociąga żadnych kosztów!

Zapraszamy do rejestracji!

MNG/ZP