Profesorowie z UG członkami Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej PAN

logo PAN

Prof. Małgorzata Łosiewicz oraz prof. Wiktor Pepliński z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego zostali członkami utworzonego w styczniu 2021 r. Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Polskiej Akademii Nauk.

Komitet Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN zostatał powołany w styczniu b.r. przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Członkowie Prezydium jednogłośnie podjęli uchwałę o utworzeniu Komitetu, który będzie działał przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych do końca trwającej kadencji, czyli do grudnia 2022 roku. Przewodniczącą Komitetu została prof. dr hab. Iwona Hofman - medioznawca z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Członkami Komitetu zostali również naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego: prof. Małgorzata Łosiewicz oraz em. prof. Wiktor Pepliński.

- Powołanie odbyło się na podstawie uchwały Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 20 kwietnia 2021 roku. Jestem jednym z Koordynatorów pierwszego zadania Komitetu, które ma na celu przygotowanie raportu o stanie badań w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach. Opracowanie to będzie obejmować zagadnienia dot. ewolucji przedmiotu badań, sieci badawczych krajowych i zagranicznych, pozycjonowania czasopism naukowych, kierunków badań i dydaktyki czy współpracy z towarzystwami naukowymi – mówi prof. Małgorzata Łosiewicz.

Komitet w czasie pierwszej kadencji podejmie do rozwiązania następujące problemy:

1) Opracowanie raportu - bilansu otwarcia dla nowego paradygmatu dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach .

2) Przygotowanie analizy wartości informacji jako problemu edukacji medialnej.

3) Przeprowadzenie oceny zmian w systemie medialnym w Polsce.

4) Przygotowanie rekomendacji w zakresie wykorzystania mediów cyfrowych w badaniach i komunikacji naukowej oraz edukacji.

Jak podkreśla prof. Łosiewicz, powołanie Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach stanowi bardzo ważny etap rozwoju oraz instytucjonalnego formalizowania dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG