Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG na konferencji Litewskiej Prezydencji Rady Państw Morza Bałtyckiego

CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU UG NA KONFERENCJI LITEWSKIEJ PREZYDENCJI RADY PAŃSTW MORZA BAŁTYCKIEGO

Konferencja Litewskiej Prezydencji Rady Państw Morza Bałtyckiego promuje transfer wiedzy i dobrych praktyk w regionie Morza Bałtyckiego, aby podjąć dalsze kroki w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono na niej potencjał badawczy Uniwersytetu Gdańskiego i możliwości jego wykorzystania w nowo utworzonym Centrum Zrównoważonego Rozwoju.

Zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi wykorzystywanymi w przemyśle jest poważnym wyzwaniem XXI wieku. Politycy i naukowcy podkreślają konieczność pilnych działań i wsparcia dla zielonej transformacji, która pobudzić może trwały wzrost gospodarczy oparty na zdrowych i silnych podstawach. Do tego potrzebne są innowacyjne rozwiązania zgodne z zasadami trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego, przyjaznego dla środowiska. Region Morza Bałtyckiego koncentruje się na sektorach wymagających dużej ilości zasobów, takich jak: tekstylia, żywność, budownictwo, tworzywa sztuczne. Będzie wspierać przedsiębiorstwa, które zapewnią zrównoważoną przyszłość.

Te i inne ważne kwestie dotyczące wyzwań gospodarczych dzisiejszego świata były przedmiotem obrad podczas konferencji zorganizowanej 26 maja 2021 r. przez Litewską Prezydencję Rady Państw Morza Bałtyckiego (Council of the Baltic Sea States, CBSS). W konferencji uczestniczył dr Krzysztof Szczepaniak z Wydziału Zarządzania UG, który przedstawił potencjał badawczy Uniwersytetu Gdańskiego i możliwości jego wykorzystania w nowo utworzonym Centrum Zrównoważonego Rozwoju.

W spotkaniu uczestniczyli również: Dyrekcja Gospodarki o Obiegu Zamkniętym i Zielonego Wzrostu przy Komisji Europejskiej (Directorate Circular Economy and Green Growth, DG EnvironmentEU Commission), Związek Miast Bałtyckich (Union of the Baltic Cities), przedstawiciele ministerstw odpowiedzialnych za zrównoważony rozwój z Norwegii, Litwy i Łotwy, a także przedsiębiorstw związanych z gospodarką obiegu zamkniętego, którzy prezentowali dobre praktyki wykorzystywane w ich działalności.

Uczestnicy konferencji zwrócili uwagę na to, że do 2050 r. światowe zapotrzebowanie na żywność podwoi się z powodu dalszego wzrostu światowej populacji i większej konsumpcji. Jednocześnie około jedna trzecia wyprodukowanej żywności jest tracona lub marnowana w łańcuchu żywnościowym, od produkcji do spożycia. Prognozuje się, że sektor tekstylny będzie się dalej rozwijał, przyspieszany przez stale rosnące zapotrzebowanie (fast fashion). (Dwadzieścia procent globalnego zanieczyszczenia wód przemysłowych jest spowodowane farbowaniem materiałów i obróbką tekstyliów).

Budownictwo jest sektorem najbardziej materiałochłonnym i wytwarza jedną trzecią wszystkich globalnych odpadów, z których większość nie jest poddawana recyklingowi ani ponownie wykorzystywana, przez co odpady budowlane najczęściej trafiają na wysypiska. Wymienione zjawiska zachodzące w społeczeństwie pokazują marnotrawstwo gruntów, wody, energii i środków produkcji rolnej oraz wskazują na niepotrzebną często emisję milionów ton gazów cieplarnianych.

Stąd konieczne jest systematyczne przestawianie gospodarek na zrównoważone systemy o obiegu zamkniętym we wszystkich łańcuchach wartości w branżach wymagających dużej ilości zasobów. Aby tak się stało, potrzebna jest spójna wizja długoterminowych kierunków rozwoju przedsiębiorczości w poszczególnych państwach oraz poszukiwanie wynalazków i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Oprac. Ewa K.Cichocka/ Zespól Prasowy UG

Oprac. Ewa K.Cichocka/ Zespól Prasowy UG