Dzień Dziecka na Uniwersytecie Gdańskim

Dzień Dziecka

1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Ten wyjątkowy dzień świętowaliśmy razem z najmłodszymi z Przedszkola Uniwersyteckiego UG.

Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych.

Z okazji dzisiejszego Święta, Przedszkole Uniwersyteckie UG, do którego uczęszcza obecnie 28 dzieci, przygotowało dla swoich podopiecznych wiele atrakcji. Uniwersytet Gdański wraz z  Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przygotował dla najmłodszych upominki oraz gadżety uniwersyteckie, po cichu licząc, że w przyszłości w murach naszej uczelni będziemy gościć te wspaniałe dzieciaki 😊

Przedszkole Uniwersyteckie  jest niepubliczną placówką oświaty, dedykowaną przede wszystkim dzieciom pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Gdańskiego, ale otwartą również dla dzieci rodziców spoza UG. Przedszkole stanowi integralną część środowiska akademickiego. Jest miejscem, w którym dzieci są badaczami – aktywnymi w przestrzeni edukacyjnej, tworzonej przez wychowawców, rodziców, nauczycieli akademickich, studentów i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, reprezentantów lokalnej społeczności oraz inne podmioty funkcjonujące w okolicy Przedszkola.

W pracy wychowawczej i dydaktycznej stosowane są elementy koncepcji pedagogicznej Reggio Emilia. Zadaniem nauczyciela jest przede wszystkim towarzyszenie dziecku w procesie samodzielnego dochodzenia do wiedzy i poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dziecko jest silne, kompetentne, kreatywne, pełne potencjału i zachwytu, dysponuje nieskończenie wieloma sposobami wyrażenia siebie. Praca nauczyciela z dzieckiem opiera się na zaufaniu i tworzeniu więzi.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Dnia Dziecka

Fot. Arek Smykowski / UG
Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG