Uniwersytet Gdański w prestiżowym rankingu QS World University Ranking 2022

ranking

W tegorocznej edycji rankingu QS World University Rankings Uniwersytet Gdański utrzymał ubiegłoroczną pozycję w przedziale 801-1000 wśród najlepszych notowanych uczelni z całego świata.

O uplasowanie się w tegorocznym zestawieniu ubiegało się 1673 uczelni z całego świata, z czego 1300 zostało ujętych w notowaniu rankingowym.

W opublikowanym 8 czerwca 2021 zestawieniu sklasyfikowano 19 polskich uczelni wyższych (w ubiegłym roku było ich 15), z których jedynie trzem udało się zakwalifikować ponad przedział 801-1000 (są to Uniwersytet Warszawski na 308 pozycji zestawienia, Uniwersytet Jagielloński na 309 pozycji oraz Politechnika Warszawska notowana w przedziale 501-510). Polskie uczelnie wyższe równoważnie notowane w przedziale 801-1000 to Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Krakowska, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechnika Poznańska,  Politechnika Śląska, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Wrocławski oraz Politechnika Wrocławska. Cztery uczelnie notowane po raz pierwszy w rankingu w przedziale 1001-1200 to Politechnika Lubelska, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

Ranking QS oparty jest na 6 głównych kryteriach oceny, z czego 50% wagi posiadają oceny reputacyjne ekspertów i pracodawców z całego świata. Pozostałe kryteria oceny i ich wagi to: stosunek liczby wykładowców do liczby studentów (20%), liczba cytowań (20%), stopień umiędzynarodowienia mierzony liczbą pracowników naukowych oraz studentów z zagranicy (odpowiednio po 5%).

Wskaźnikiem najlepiej ocenianym okazał się dla UG stosunek liczby wykładowców do liczby studentów, tu także odnotowano największy postęp w stosunku rok do roku (pozycja  543 obecnie, 583 w zeszłym roku ). Postęp, jaki zrobiła nasza uczelnia, odzwierciedla fakt, iż w najnowszej edycji rankingu QS UG znalazł się w grupie 62% najlepszych uczelni, podczas gdy rok temu był to zakres 68%, a dwa lata temu 78%.

Nieustannie zachęcamy naukowców z naszego Uniwersytetu do udziału w badaniach reputacyjnych prowadzonych przez QS, gdyż ma to silne przełożenie na wyniki polskich uczelni w tym zestawieniu, jednym z najbardziej rozpoznawalnych notowań uczelni wyższych na świecie. 

Pierwsze miejsce w QS WUR 2022  zajął Massachusetts Institute of Technology, a na podium znalazły się jeszcze Uniwersytet Oxfordzki oraz Uniwersytet Stanforda.

Pełne zestawienie rankingu QS World University Rankings 2022 znajduje się na stronie: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2022

Katarzyna Gregorowicz-Bielawska