UG wesprze studentów doświadczających stresu akademickiego

zdjęcie poglądowe

W związku z rosnącymi problemami zdrowia psychicznego wśród studentów uczelni wyższych w Polsce i na świecie, związanymi ze stresem akademickim, Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Centrum Wsparcia Psychologicznego UG zainicjował projekt, który ma na celu rozpoznanie skali problemów i wsparcie studentów. Jest on skierowany do osób odczuwających nadmierną presję i przymus uczenia się, chroniczny stres lub lęk.

Jak wynika z najnowszych badań naukowych, problem uzależnienia od uczenia się, prowadzący najczęściej do uzależnienia od pracy, jest duży i generuje poważne konsekwencje dla zdrowia i funkcjonowania osób nim dotkniętych.

- Dostępne dane na temat rozpowszechnienia uzależnienia od pracy wskazują, że jest to prawdopodobnie najczęściej występujące uzależnienie behawioralne, przekraczające kilkukrotnie częstość takich uzależnień, jak patologiczny hazard czy uzależnienie od gier komputerowych. Może ono dotyczyć od ok. 6 do 20% populacji osób pracujących, w zależności od kraju - mówi dr Paweł Atroszko z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik projektu, obecnie jeden z czołowych światowych ekspertów w obszarze problematyki kompulsji pracy i uczenia się. - Zgodnie z moimi najnowszymi badaniami problem uzależniania od pracy może dotyczyć w Polsce ok. 17% osób pracujących i jest od dwóch do trzech razy częstszy niż w krajach o rozwiniętej i stabilnej gospodarce oraz dobrej opiece społecznej, takich jak Norwegia, Dania czy Szwajcaria.

Stres zawodowy i przeciążenie pracą są uznanymi czynnikami ryzyka chorób, będących głównymi przyczynami śmierci i niepełnosprawności na świecie (m.in. chorób układu sercowo- naczyniowego, depresji, cukrzycy czy nowotworów).

- Wczesna prewencja jest w tym przypadku kluczowa. Dotychczasowe międzykulturowe badania podłużne w Polsce i Norwegii wykazały, że uzależnienie od uczenia się jest związane z późniejszym uzależnieniem od pracy. Uzależnienie od uczenia się jest wyjątkowo destruktywne w porównaniu do innych uzależnień behawioralnych. Osoby uzależnione doświadczają silnego chronicznego stresu, co przekłada się na to, że mają od dwa do trzech razy wyższe ryzyko depresji i zaburzeń lękowych, gorszą jakość życia i zdrowia, a także gorsze wyniki w nauce na studiach – tłumaczy dr Paweł Atroszko.

W związku z tym Instytut Psychologii UG wraz z Centrum Wsparcia Psychologicznego UG zainicjował projekt, który obejmuje:

1) Badanie przesiewowe wśród studentów UG. W ramach tego badania studenci otrzymają natychmiastową, szczegółową informację zwrotną na temat swoich wyników.

2) Pogłębione badania diagnostyczne dla studentów odczuwających potrzebę wsparcia. Osoby, których wyniki dotyczące kompulsji uczenia się w pierwszym badaniu będą niepokojące lub już wcześniej odczuwały potrzebę wsparcia w tym zakresie będą mogły zgłosić się na bezpłatne pogłębione badania diagnostyczne.

3) Indywidualne spotkanie informacyjne. Na podstawie tych badań studentom dostarczone zostaną informacje o dostępnych formach wsparcia psychologicznego oraz możliwych działaniach w celu poprawy swojego zdrowia psychicznego i funkcjonowania akademickiego.

Kierownikiem projektu jest dr Paweł Atroszko, a w zespole znajdują się dr Agata Rudnik, kierowniczka Centrum Wsparcia Psychologicznego (CWP) UG oraz wicedyrektor Instytutu Psychologii, mgr Julia Balcerowska i mgr Paulina Anikiej-Wiczenbach oraz studenci z koła badań psychologicznych Experior. Projekt stanowi wynik współpracy ekspertów z bogatym doświadczeniem badawczym, jak również klinicznym. Jest ściśle związany z nowopowstałym i dynamicznie rozwijającym się CWP UG. 

- Zachęcamy wszystkich studentów do wzięcia udziału w badaniach przesiewowych i skorzystania z oferowanej przez Centrum Wsparcia Psychologicznego UG pomocy. Uzyskane podczas badań wyniki pozwolą nam zaplanować dalsze działania obejmujące wsparcie psychologiczne dla studentów UG oraz rozwiązania poprawiające ich funkcjonowanie psychologiczne i akademickie - mówi dr Agata Rudnik, dyrektor CWP UG. - Ponadto chciałabym dodać, że wszystkie osoby, które są zaniepokojone swoim zdrowiem psychicznym, mogą skontaktować się z Akademickim Centrum Wsparcia Psychologicznego UG.

Weź udział w badaniu

Rezultatem projektu ma być opracowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie prewencji negatywnych konsekwencji stresu akademickiego oraz wsparcia udzielanego studentom odczuwającym nadmierną presję i kompulsję uczenia się, stres akademicki i jego konsekwencje.

Zaineresowani mogę dowiedzieć się więcej o badaniu: link do pobrania

Ankieta, dostępna do wypełnienia, jest całkowicie anonimowa.

Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG