Katarzyna Dziubek z ICCVS laureatką konkursu START 2021

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursu START 2021. 100 wybitnych młodych naukowców otrzyma prestiżowe stypendia. Wśród nich jest mgr Katarzyna Dziubek z Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Katarzyna Dziubek

Katarzyna Dziubek. Fot. Arek Smykowski / UG

Katarzyna Dziubek realizuje swój doktorat na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi badania z zakresu biologii medycznej. Posiada multidyscyplinarne doświadczenie z zakresu biologii medycznej. Jej wczesne osiągnięcia naukowe zaczęły się od pracy nad spersonalizowanymi formami stałych postaci leku, wytwarzanymi z użyciem technologii FDM (fused deposition modelling) oraz druku 3D w trakcie stażu na University of Central Lancashire. Podczas gdy druk 3D był już dobrze znany, grupa naukowa, dla której Katarzyna pracowała, jako jedna z pierwszych zastosowała tę metodę w nowatorskim kontekście - do produkcji leku o dawkowaniu ściśle dostosowanym do potrzeb pacjenta. W celu poszerzenia naukowych horyzontów, odbyła roczny staż w Oklahoma Medical Research Foundation, gdzie pomogła zidentyfikować dotąd nieznane oddziaływania pomiędzy białkami, które koordynują podziały komórkowe. - Wiadomym jest, że wszelkie zaburzenia w cyklu komórkowym przyczyniają się do procesów nowotworowych, zatem odkrycie to potencjalnie pomoże w zrozumieniu powstawania nowotworów mówi laureatka, Katarzyna Dziubek. Obecnie jest doktorantką na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie kontynuuje badania nad nowotworami, a także mechanizmami działania immunoterapii. - W ostatnim czasie leczenie nowotworów zostało zrewolucjonizowane poprzez wprowadzenie inhibitorów programowanej śmierci komórki (PD-1, białka które działa na układ odpornościowy jak hamulec). Niemniej jednak, u pewnej grupy pacjentów immunoterapia wciąż okazuje się nieskuteczna, a czasem wręcz prowadzi do niekontrolowanego postępu chorobydodaje laureatka. Dzięki prowadzonym badaniom, Katarzyna Dziubek odkryła nową rolę, jaką białko PD-1 może pełnić, a także stara się zrozumieć czemu immunoterapia czasem zawodzi oraz jakie mechanizmy odpowiadają za to zjawisko.

Program START to najstarszy w Polsce program stypendialny adresowany do młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Celem programu jest wspieranie młodych naukowców i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Nagrodą w programie START jest roczne stypendium w wysokości 28 000 zł.

Więcej informacji: Konkurs START rozstrzygnięty - Fundacja na rzecz Nauki PolskiejFundacja na rzecz Nauki Polskiej (fnp.org.pl)

Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG