„Krzyżak, Danziger, Dziadek z Wehrmachtu i inne pomorskie widma. Czego nas uczy powracająca przeszłość?”

Plakat wydarzenia

W czwartek, 17 czerwca, w Oliwskim Ratuszu Kultury odbędzie się otwarte seminarium naukowe pt. „Krzyżak, Danziger, Dziadek z Wehrmachtu i inne pomorskie widma. Czego nas uczy powracająca przeszłość?”. Wydarzenie organizowane jest przez Uniwersytet Gdański i Gdańskie Towarzystwo Naukowe we współpracy z Muzeum Stutthof w Sztutowie, Muzeum Zamkowym w Malborku oraz Oliwskim Ratuszem Kultury.

Seminarium odbędzie się w Oliwskim Ratuszu Kultury, przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 25 w Gdańsku, w godzinach od 16.00 do 18.30. W trakcie przewidziana jest przerwa na poczęstunek.

- Tematyka seminarium wyrażona jest w jego tytule: „Krzyżak, Danziger, Dziadek z Wehrmachtu i inne pomorskie widma. Czego nas uczy powracająca przeszłość?”. Głosy zaproszonych do dyskusji osób, wśród nich dyrektorów pomorskich muzeów, czy znawczyni danzigerskich pamiętników, pozwolą na rozwinięcie refleksji wokół postawionej w tytule kwestii. Istotne w dyskusji będzie rozumienie widm, w szczególności ich edukacyjnego działania, przedstawione w książce „Eduwidma, rzeczy i miejsca nawiedzone” (Wydawnictwo UG, Gdańsk 2020), której autorzy również zabiorą głos podczas seminarium – mówi prof. dr hab. Maria Mendel, kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

W programie:

1/ wprowadzenie: prof. Maria Mendel, UG i GTN

2/ kolejni mówcy, zaproszeni do udziału w seminarium z głosem w dyskusji:

  • prof. Janusz Trupinda, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku
  • Piotr Tarnowski, dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie
  • prof. Michał Harciarek, psycholog, UG
  • prof. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, filolożka germańska, UG
  • autorzy rozdziałów książki „Eduwidma, rzeczy i miejsca nawiedzone” pod red. M.Mendel, Wydawnictwo UG, 2020 (6 osób)

3/ Podsumowanie, zakończenie (M.Mendel).

Podczas seminarium prof. Michał Harciarek z Instytutu Psychologii UG przedstawi kilka obrazów z kolekcji dzieł gdańskiego pejzażysty, Herberta Waltmanna (1919-1999), i opowie o życiu tego Danzigera. To zapowiedź wystawy prac Waltmanna, która będzie miała miejsce w Oliwskim Ratuszu Kultury jesienią br. Jej wernisaż będzie okazją do kontynuacji refleksji rozwijanej podczas seminarium.

Zapis z seminarium zostanie opublikowany w „Roczniku Gdańskim GTN”.

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG