Licealistki z Gdyni z badaniami w laboratorium UG

Maja i Ola

Uczennice III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni realizują projekt na konkurs E(x)plory, do którego wstępne badania przeprowadziły w laboratorium Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Założeniem projektu jest znalezienie zastosowania lipaz w zwalczaniu bakterii gram-ujemnych w rolnictwie.

Aleksandra Cichy i Maja Główczewska, uczennice drugiej klasy III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, biorą udział w konkursie naukowym E(x)plory, który daje młodym talentom szansę na skonfrontowanie swoich pomysłów z przedstawicielami świata nauki oraz zdobycie doświadczenia w prezentowaniu autorskich projektów naukowo-badawczych.

Tytuł wystawionego w konkursie projektu to „Zastosowanie lipaz jako składnika nawozów w celu eliminacji bakterii gram-ujemnych z gleby”. Jest on realizowany pod kierownictwem dr Alicji Nowak, nauczycielki biologii w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni. Wydział Biologii udostępnił licealistkom laboratorium, w którym mogły zostać wykonane pierwsze badania.

- Do eksperymentu użyte zostały bakterie Rhizobium leguminosarum, fasola i Kreon 10 000 jako źródło lipaz. Eksperyment składa się z czterech etapów, w których kolejno zostaną wyhodowane bakterie Rhizobium leguminosarium, wpływ lipaz na fasolę poprzez wprowadzenie ich do gleby, zbadanie działania lipaz na bakterie Rhizobium in vitro oraz zbadanie działania lipaz w glebie na bakterie Rhizobium i fasolę. Bakterie Rhizobium powodują powstawanie brodawek na korzeniach roślin, dzięki czemu możliwe będzie ocenienie wpływu lipaz poprzez obserwację narośli na korzeniach. Wnioski wyciągnięte z badania pozwolą na dalsze prace i znalezienie nowych sposobów wykorzystania enzymów w rolnictwie – mówi Aleksandra Cichy. - Korzystając z laboratorium Uniwersytetu Gdańskiego oraz wiedzy i pomocy dra Wojciecha Pokory, wykonałyśmy pożywki do hodowli in vitro obserwowanych przez nas roślin oraz pożywki do hodowli badanycy bakterii gram-ujemnych. W tym momencie znajdują się one w laboratorium Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin i czekają na kolejny etap badań, który rozpoczniemy gdy dojadą do nas szczepy wybranych bakterii.

Zagłosuj na projekt licealistek z Gdyni

Autorki projektu na co dzień uczęszczają do klasy o profilu z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką. Maja w przyszłości planuje studiować biologię lub kognitywistkę, a Aleksandra chciałaby studiować medycynę lub stomatologię.

Ich zainteresowanie konkursem naukowym E(x)plory nie było przypadkowe.

- Projektem zainteresowałyśmy się po przeczytaniu badania na temat użycia hydrolazy acyloksyacylowej do niwelowania skutków ubocznych po przebytych infekcjach bakteriami gram-ujemnymi. Ten mechanizm występuje również naturalnie w organizmie człowieka, więc początkiem całego projektu była ciekawość, czy taki mechanizm obronny można sztucznie wykorzystać w "leczeniu" roślin – mówi Maja Główczewska. - Skutki ogólne zachorowań powodowanych przez bakterie gram-ujemnych to straty w ponad 20 proc. wszystkich plonów, a zapotrzebowanie na jedzenie jest coraz większe, co powoduje rosnąca populacja ludzi.

Do 20 czerwca 2021 r. trwa plebiscyt, w którym Internauci wybierają projekt, który wejdzie do finału Konkursu Explory i wraz z najlepszymi zespołami z całej Polski, wybranymi podczas regionalnych etapów Konkursu Explory, zawalczy o główne nagrody.

- Będzie nam miło, jeśli ktoś zechce oddać głos na nasz projekt. Przejście do finału dałoby nam możliwość szerszego rozpromowania naszego badania oraz zyskanie funduszy na dalsze kontynuowanie projektu na większą skalę, poszerzając nasze eksperymenty na innych gatunkach bakterii gram-ujemnych. Dzięki temu miałybyśmy większą szansę na przyjęcie na wybrane przez nas studia – mówią licealistki III LO w Gdyni.

Licealistki z III LO w Gdyni podczas badań w laboratorium UG
Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG