Prof. Katarzyna Skrzypińska przewodniczącą PTPRiD na kolejną kadencję

Dr hab. Katarzyna Skrzypińska, prof. UG

Dr hab. Katarzyna Skrzypińska, prof. UG, została wybrana na przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości na kolejną kadencję. - Nasze Towarzystwo skupia osoby o różnych opcjach światopoglądowych, interesują nas ateiści i agnostycy z często bardzo bogatym poglądem na świat i wiarą w naukę - mówi dr hab. Katarzyna Skrzypińska, prof. UG.

Podczas III zjazdu Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości, który odbył się w  ramach V Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości, wybrano przewodniczącą Towarzystwa. Ponownie została nią dr hab. Katarzyna Skrzypińska, prof. UG z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

- W 2012 roku wraz z ówczesnymi doktorantkami Instytutu Psychologii - Janiną Nowak (aktualnie Pawłowską) i Martą Boińską - zorganizowałam na Wydziale Nauk Społecznych UG I Międzynarodową Konferencję, której celem było powołanie Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości (PTPRiD). Tak też się stało. W kolejnym roku sfinalizowałam rejestrację stwowarzyszenia w sądzie. Spośród prawie 100 uczestników ówczesnego spotkania ponad jedna trzecia stała się członkami PTPRiD. Zaplanowaliśmy wówczas organizację cyklicznych spotkań konferencyjnych w ramach porozumienia trzech uczelni: Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - mówi dr hab. Katarzyna Skrzypińska, prof. UG, przewodnicząca PTPRiD. - Ostatni wyraz w nazwie naszego stowarzyszenia był wówczas swoistym novum na polu nauki. Owszem, istniało sporo organizacji związanych z psychologią religii, ale nie duchowości. Nieliczne rodziły się w USA. Dlatego nasze podwoje otworzyły się na znacznie szerszą opcję merytoryczną niż dotychczas.   

Polskie Towarzystwo Psychologii Religii i Duchowości jest organizacją, która stanowić ma platformę dyskusji nad wnioskami z badań i analiz dotyczących psychologicznego aspektu funkcjonowania religii we współczesnym świecie. Ideą organizacji jest szerzenie naukowej wiedzy na temat psychologicznych procesów leżących u podłoża duchowej i religijnej sfery życia człowieka.

- Ze swojej strony stawiamy na psychologiczne badania związane z procesem poszukiwania sensu życia, satysfakcji z niego, ogólnie pojmowanej jakości, salutogenetycznego podejścia do problematyki zdrowia oraz samorealizacji. Szczegółowo interesują nas mechanizmy powstawania wierzeń w ludzkim umyśle - wyjaśnia prof. Katarzyna Skrzypińska.

Towarzystwo skupia osoby o różnych opcjach światopoglądowych, co, jak przekonuje jego przewodnicząca, pozwala na utrzymanie balansu w badaniach naukowych, w zakresie obiektywizacji danych oraz ich interpretacji.

- Chyba nie ma nic gorszego w procedurze naukowej niż przywiązanie do własnego subiektywizmu i podejmowanie prób potwierdzania własnych hipotez zamiast ich weryfikacji. Wypracowaniu odpowiednich procedur naukowych służą też powołane przez nas w tym roku webinaria online, które w cyklu dwumiesięcznym prezentują aktualną wiedzę zgromadzoną na temat psychologii religii i duchowości. Są to badania związane z przeżywaniem sytuacji pandemicznej, która wywołała wiele zmian w procesie przewartościowania własnego życia i poglądów, z nowymi zjawiskami w psychologii (np. duchowa inteligencja, mindfulness a empatia) czy edukacja w zakresie psychologii religii - tłumaczy prof. Katarzyna Skrzypińska.

Więcej o PTPRiD na stronie towarzystwa

EMW/Zespół Prasowy UG