Rekrutacja na UG nadal trwa

Rekrutację podstawową na studia stacjonarne pierwszego stopnia (na wybranych kierunkach) nadal prowadzi Wydział Filologiczny UG. Na wydziałach Chemii, Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Oceanografii i Geografii uruchomiono już rekrutację dodatkową. Nabór trwa także na studiach stacjonarnych drugiego stopnia oraz studiach niestacjonarnych.

 

Obecnie (dane z 9 sierpnia) można jeszcze aplikować na 10 kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, 38 kierunki studiów stacjonarnych drugiego stopnia oraz na ponad 30 kierunków studiów niestacjonarnych (pierwszego i drugiego stopnia).

 

- Rekrutacja na studia stacjonarne potrwa do końca września, ale obowiązują różne terminy aplikacji na poszczególne kierunki – wyjaśnia Beata Królczyk, kierownik Biura Rekrutacji UG.  - Ważne, aby kandydaci sprawdzali czas aplikacji, po którym nie można już się zrejestrować na konkretny kierunek - dodaje. Terminy rekrutacji można znaleźć na stronie Rekrutacji w zakładce z Terminami.

 

Co istotne - w terminie do dnia 10 października 2021 r. – na kierunkach, na których liczba miejsc została wypełniona w rekrutacji podstawowej, a wskutek rezygnacji osób przyjętych zwolniły się miejsca, Rektor na wniosek dziekana może podjąć decyzję o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej.

 

W takim naborze, na podstawie wyników uzyskanych w rekrutacji podstawowej, mogą brać udział wyłącznie kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na określony kierunek studiów, lecz nie zostali przyjęci na studia. Informacja o rekrutacji uzupełniającej udostępniana jest drogą mailową oraz w systemie IRK zazwyczaj w pierwszej połowie września. O przyjęciu na studia w dalszym ciągu będzie decydował ranking (wyniki uzyskane w rekrutacji podstawowej).

 

Wszystkie informacje oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej UG: http://ug.edu.pl/rekrutacja

 

Informacji na temat zasad rekrutacji udziela Biuro Rekrutacji UG: ul. Bażyńskiego 8, pok. 228-230, 80-309 Gdańsk
telefony: (58) 523 23 26, 523 23 28, 523 23 32, 523 25 32, 523 23 12
e-mail: rekrutacja@ug.edu.pl

Oprac. Ewa K.Cichocka/ Zespół Prasowy UG