Komunikat Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2021/2022

Szanowni Państwo, Droga Społeczności Uniwersytetu Gdańskiego!

 

Wobec nadal istniejącego zagrożenia epidemicznego ważne jest, aby w przestrzeni naszej Uczelni wszyscy czuli się bezpiecznie, tym bardziej, że naszą społeczność tworzy 21 tysięcy studentów i doktorantów oraz ponad trzy tysiące pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych.  

 

W związku z tym Uczelnia tak przygotowała zajęcia w nowym roku akademickim, aby troszcząc się o zdrowie członków naszej społeczności jednocześnie bez przeszkód realizować programy studiów i utrzymać wysoką jakość kształcenia. Podstawowe zasady zostały określone w Zarządzeniu nr 116/R/21 z dnia 4 sierpnia 2021 roku, natomiast w poniższym zestawieniu podane zostały podsumowane zasady organizacji zajęć na poszczególnych wydziałach.  

 

W przypadku wykładów dla licznych grup studenckich wydziały zdecydowały się utrzymać tryb zdalny. Natomiast zajęcia dla grup mniej licznych (ćwiczenia, laboratoria, konwersatoria, lektoraty i in.) będą realizowane w większości przypadków w trybie stacjonarnym lub mieszanym. Szczegółowe plany zostaną umieszczone na stronach wydziałowych i mogą ulegać zmianom w trakcie semestru wraz ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną. 

 

Decyzje dotyczące realizacji zajęć w formie zdalnej lub stacjonarnej wynikają z efektów uczenia się określonych w programie studiów, liczebności grup, wielkości sal, którymi dysponuje wydział oraz z konieczności zachowania odpowiednich przepisów regulujących zasady bezpieczeństwa sanitarnego. 

 

Nowy rok akademicki rozpoczynamy z nadzieją, że przyjęte rozwiązania okażą się tymczasowe, a rosnąca liczba osób zaszczepionych umożliwi szybki powrót do zajęć stacjonarnych. 

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

 

Zasady realizacji zajęć na poszczególnych wydziałach w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022

 

 

Wydział 

Zasady realizacji zajęć 

Wydział Biologii 

 • Wykłady w trybie zdalnym, 

 • ćwiczenia, ćwiczenia laboratoryjne i zajęcia terenowe w trybie mieszanym. 

Wydział Chemii 

 • Wykłady w trybie zdalnym, 

 • ćwiczenia, ćwiczenia laboratoryjne, seminaria i konwersatoria w trybie  stacjonarnym.  

Wydział Ekonomiczny 

 • Wykłady dla całych kierunków w trybie zdalnym, 

 • wszystkie pozostałe zajęcia w trybie stacjonarnym. 

Wydział Filologiczny 

 • Wykłady powyżej 50 osób w trybie  zdalnym, 

 • wykłady do 50 osób, ćwiczenia, seminaria w trybie stacjonarnym. 

Wydział Historyczny  

 • Wykłady powyżej 25 osób w trybie zdalnym, 

 • wykłady do 25 osób, ćwiczenia, seminaria, w trybie stacjonarnym. 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki  

 • Wykłady w trybie zdalnym, 

 • pozostałe zajęcia w sposób mieszany  

[plany zajęć mogą ulegać zmianie ze względu na trwający remont budynku

Wydział Nauk Społecznych 

 •  Wykłady – w większości w trybie zdalnym

  pozostałe zajęcia w trybie mieszanym  (w zależności od kierunku) 

Wydział Oceanografii i Geografii 

 • Wykłady dla całych kierunków w trybie  zdalnym, 

 • wszystkie pozostałe zajęcia w trybie stacjonarnym. 

Wydział Prawa i Administracji 

 • Wykłady i ćwiczenia audytoryjne w trybie zdalnym, 

 • ćwiczenia laboratoryjne w trybie stacjonarnym. 

 [Przejście na wykłady i ćwiczenia audytoryjne w trybie stacjonarnym nastąpi sukcesywnie kierunkami, stopniami i trybami studiów

Wydział Zarządzania 

 • Wykłady powyżej 35 osób w trybie zdalnym, 

 • wykłady do 35 osób, ćwiczenia, laboratoria i konwersatoria w trybie stacjonarnym. 

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii  

UG i GUMed 

 • Wykłady w trybie zdalnym, 

 • Ćwiczenia laboratoryjne w formie stacjonarnej.

 • Pozostałe zajęcia w trybie mieszanym

Szkoły doktorskie · Zajęcia w trybie mieszanym.

 

 

 

 

Zespół Prasowy UG