Transfer wiedzy między Głównym Urzędem Miar a Uniwersytetem Gdańskim. Podpisane porozumienie

Inicjowanie i prowadzenie wspólnych badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinach obopólnego zainteresowania, praktyczne wykorzystanie wiedzy i technologii z obszaru metrologii naukowej i stosowanej na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, transfer wiedzy poprzez współorganizację szkoleń, kursów i konferencji naukowych w szczególności w obszarze metrologii to niektóre z założeń podpisanego dziś w Uniwersytecie Gdańskim porozumienia o współpracy pomiędzy Głównym Urzędem Miar a UG.

 

16 września 2021 Prezes Głównego Urzędu Miar prof. dr hab. Jacek Semaniak oraz Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski podpisali porozumienie, dzięki któremu możliwa będzie ścisła współpraca naukowo – badawcza pomiędzy obiema instytucjami. Dotyczy ona w szczególności meteorologii i obejmuje też m.in. obszary doradztwa naukowo – technicznego, działań informacyjno-promocyjnych mających na celu zwiększenie zainteresowania podmiotów sektora publicznego i prywatnego działalnością naukowo-badawczą i innowacyjną GUM i UG.

Główny Urząd Miar to instytucja o ponad stuletniej tradycji, powołana w 1919 roku a jednym z pierwszych jej zadań było ujednolicenie systemu miar w zjednoczonej, po rozbiorach, Polsce. Prusy, Austro-Węgry i Rosja miały bowiem różne systemy.

- Dzięki umowie zyskaliśmy bardzo cenną możliwość transferu wiedzy, organizacji staży i praktyk zawodowych studentów UG w GUM, wspólnych publikacji – podkreśla Rektor prof. Piotr Stepnowski.  

O tym jak ważne zadania, nie tylko dla nauki, ale i polskiego społeczeństwa, spełnia GUM świadczy też fakt, że w Kielcach powstaje Kampus Głównego Urzędu Miar, w którym przechowywane będą narodowe wzorce miar z układu Si i standaryzowane według najnowocześniejszych metod pomiary i kalibracje. Warto również dodać, że Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek przekazał ponad 1,3 mln zł. na utworzenie Polskiej Unii Metrologicznej. Jej siedziba znajdować się będzie na Politechnice Lubelskiej. Unia ma integrować środowisko metrologów i służyć rozwijaniu tej dziedziny nauki w Polsce.

 

Fot. A.Smykowski
MNG/ZP